Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Phối hợp với Institut Brittany d'Enseignement Supérieur và Đại học Católica San Antonio de Murcia thông qua quy trình APEL thực hiện bởi IBES.

 • Titulo Propio – Master of Arts in TESOL từ Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
 • Master of Arts in TESOL từ Institut Brittany d’Enseignement Supérieur (IBES).

Khác biệt

Tiết kiệm 80%

Học viên vẫn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ từ SIMI Swiss vừa tiết kiệm lên đến 80% chi phí (so với học phí gốc của SIMI Swiss) do không phải lấy văn bằng của SIMI Swiss và được sự hỗ trợ từ đại học đối tác.

Văn bằng kép

Với sự công nhận toàn diện kết quả đào tạo, học viên sau khi tốt nghiệp nhận được văn bằng kép từ IBES và UCAM.

Hỗ trợ học thuật

Học viên được hỗ trợ học thuật, hỗ trợ tiếng Anh và trợ lý học thuật từ hệ thống hỗ trợ độc quyền từ đối tác khoa học địa phương.

Mô hình học tập

Áp dụng lớp học truyền hình trực tiếp kết hợp trợ giảng địa phương và hỗ trợ học thuật, giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập của người học.

Chi tiết chương trình

01 Giới thiệu

Trong bối cảnh ngôn ngữ Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu, việc thành thạo tiếng Anh không chỉ mở rộng cánh cửa giao lưu văn hóa mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, du lịch và giáo dục. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu tìm kiếm giáo viên tiếng Anh có trình độ chuyên môn cao, khả năng giao tiếp tốt và phương pháp giảng dạy sáng tạo là cực kỳ lớn.

 

Chương trình Thạc sĩ TESOL của SIMI Swiss là chương trình không chỉ tập trung vào công tác hoạch định và quản lý trong ngành giáo dục mà còn bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho các chuyên gia đứng lớp hoặc có thể đào tạo lớp giảng viên tiếng Anh kế thừa.

 

MI Swiss là viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, Viện đào tạo đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Thuỵ Sĩ, đã hợp tác với Institut Brittany d’Enseignement Supérieur (IBES) nhằm triển khai chương trình Thạc sĩ Quản lí Giáo dục và Sư phạm. Người học sẽ được công nhận kết quả học tập thông qua quy trình APEL bởi IBES và được cấp văn bằng từ IBES và 200 trường đại học hàng đầu Châu Âu – Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Thông qua Viện Hợp tác Quốc tế MI Swiss, nghiên cứu sinh có thể tham gia vào chương trình gốc và nhận được hỗ trợ học tập độc quyền của SIMI Swiss, đồng thời lấy bằng từ Institut Brittany d’Enseignement Supérieur (IBES)  và top 200 trường đại học hàng đầu Châu Âu – Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Mô hình này giúp học viên tiết kiệm tới 80% học phí so với chi phí gốc khi không lấy bằng trực tiếp từ SIMI Swiss.

02 Chương trình

Chương trình gồm 2 nhóm môn học: 3 môn học chuyên sâu về sư phạm và 3 môn chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh, tổng cộng 90 ECTS Credits (tương ứng 180 UK Credits) với thời gian tối thiểu là 1,5 năm.

Các môn học về sư phạm và quản lý giáo dục bao gồm:

Sau mỗi môn học, học viên sẽ làm bài thi kết thúc môn. Bài thi kết thúc môn là các bài luận định hướng ứng dụng nhằm giúp học viên ôn lại kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào nơi làm việc và các cải tiến trong môi trường thực tiễn.

Các môn học chuyên sâu về giảng dạy tiếng Anh bao gồm:

Teaching Reading and Writing (20 UK/10 ECTS Credits)

 • Topic 1 – The Nature of Reading
 • Topic 2 – Models of Reading
 • Topic 3 – Reading and the Second Language Reader
 • Topic 4 – Social Contexts and Motivation to Read
 • Topic 5 – Individual Student Variation
 • Topic 6 – Reading and Vocabulary Development
 • Topic 7 – Strategic and Fluent Reader
 • Topic 8 – Extensive and Intensive Reading
 • Topic 9 – Theoretical Orientations to Second Language Writing
 • Topic 10 – Learning to Write in the Second Language
 • Topic 11 – Writing Process
 • Topic 12 – Response, Error Correction and Grading
 • Topic 13 – Second Language Writing and Culture
 • Topic 14 – Writer’s Workshop Approach

Teaching Listening and Speaking (20 UK/10 ECTS Credits)

 • Topic 1 – Listening as Comprehension & Listening as Acquisition
 • Topic 2 – Cyclical Approach in Teaching Listening
 • Topic 3 – Principles of Developing Listening Activities
 • Topic 4 – Types of Meaning for Listening
 • Topic 5 – Examples of Listening Activities
 • Topic 6 – Learning Styles and Listening Strategies
 • Topic 7 – Functions of Speaking
 • Topic 8 – Talk as Interaction, Transaction and Performance
 • Topic 9 – Types of Speaking Activities
 • Topic 10 – Assessment of Speaking
 • Topic 11 – Teaching Pronunciation in a Second or Foreign Language
 • Topic 12 – Speaking and Listening Fluency

Language Assessment and Testing (20 UK/10 ECTS Credits)

 • Topic 1 – Role and Purpose of Testing and Evaluation
 • Topic 2 – Principles of Test and Measurement
 • Topic 3 – Limitation of Tests
 • Topic 4 – Basic Statistics and Measurement
 • Topic 5 – Reliability of Tests
 • Topic 6 – Validity of Tests
 • Topic 7 – Item Analysis
 • Topic 8 – Different Formats of Assessment
 • Topic 9 – Objective Language Tests
 • Topic 10 – Subjective Language Tests
 • Topic 11 – Technology in Assessment
 • Topic 12 – Authentic Assessment
Giai đoạn làm luận văn Thạc sĩ (60 UK/30 ECTS Credits):
 • Making Capstone Project
 • Defend Capstone Project
Học viên sau khi hoàn tất chương trình, có khả năng:
 • Am hiểu sâu về phương pháp sư phạm hiện đại, bao gồm cách thiết kế và hoạch định bài giảng, quản lý lớp học, và tương tác hiệu quả với học viên trong môi trường giáo dục đa dạng;
 • Am hiểu về ngôn ngữ học và bản chất của ngôn ngữ Anh, cũng như nắm vững năng lực và kỹ thuật giảng dạy cần thiết;
 • Kỹ năng đứng lớp thực hành và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, giúp tạo một môi trường học tập tích cực và hiệu quả;
 • Năng lực quản lý cơ sở giáo dục và phát triển quá trình giảng dạy, cùng với việc hiểu rõ về học viên và chính bản thân người dạy.
Chiến lược dạy và học:

Triết lý đào tạo trung tâm của chương trình bắt đầu từ hiểu lý thuyết, biết các điển cứu mà hiện tại các doanh nghiệp thế giới đang vận dụng đến quá trình vận dụng kiến thức đã học vào chính doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của học viên. Bên cạnh các kiến thức thực tiễn, chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết cho một nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu đầy biến động và nhiều rủi ro.

Chương trình lấy Sinh viên làm trung tâm và tập trung giải quyết các vấn đề của người học:

Phương pháp đào tạo lấy sinh viên làm trọng tâm (Student-centered) sẽ tập trung giải quyết các vấn đề của người học thông qua kiến thức nền tảng và các điển cứu mà các doanh nghiệp thành công trên thế giới đang áp dụng. Thông qua từng môn học, học viên sẽ từng bước giải quyết các vấn đề quản lý mà mình đang gặp phải hằng ngày với sự dẫn dắt của hệ thống lý thuyết, hệ thống thực hành, giảng viên chuyên gia và các trợ giảng tại địa phương.

03 Đầu vào

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo việc có thể lĩnh hội, và đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Yêu cầu đầu vào cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:
 • Bằng cử nhân chuyên ngành về tiếng Anh hoặc sư phạm từ các đại học được kiểm định; hoặc
 • Bằng Level 6 chuyên ngành về tiếng Anh hoặc sư phạm theo khung năng lực EQF hoặc tương đương từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
Yêu cầu tiếng Anh:
 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương;
 • Hoặc, chứng chỉ IELTS 5.5 với kỹ năng Speaking và Writing phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
Lưu ý:

1. Cử nhân chuyên ngành khác phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào và phải chứng minh kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tối thiểu 3 năm.

2. Trường hợp đã có bằng Cử nhân tiếng Anh, sư phạm Anh hoặc chương trình Cử nhân được đào tạo bằng tiếng Anh, được miến tiếng Anh đầu vào.

3. MI Swiss và SIMI Swiss không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

4. MI Swiss và SIMI Swiss bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của MI Swiss và SIMI Swiss.

04 Mô hình học tập

MI Swiss là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, được hình thành với mục tiêu giúp học viên có nhiều cơ hội tham gia học chương trình Thụy sĩ trong bối cảnh các chương trình trợ phí của SIMI Swiss đã đạt đến hạn ngạch tối đa.
Với sự hỗ trợ của đại học đối tác và tổ chức chương trình từ SIMI Swiss, học viên MI Swiss sẽ tham gia học trực tiếp với SIMI Swiss và nhận bằng từ đại học đối tác. Mô hình này giúp học viên vẫn có thể tham gia vào hệ thống giáo dục của Thụy Sĩ với chi phí tiết kiệm so với mô hình học và nhận bằng trực tiếp từ SIMI Swiss.
Với mục tiêu đem lại trải nghiệm học tập hiệu quả và thích ứng với bối cảnh giáo dục toàn cầu, các chương trình tại SIMI Swiss áp dụng mô hình học tập Live Class (kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp và trợ giảng địa phương trực tuyến), giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập cho người đi làm bận rộn.
Video sau đây sẽ cung cấp cho người học cái nhìn trực diện và tổng quan về Mô hình học tập Live Class độc quyền tại SIMI Swiss:
Hệ thống hỗ trợ:
Nhằm đảm bảo học viên vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập chương trình quốc tế, đối tác khoa học của SIMI Swiss tại Việt Nam và Châu Á triển khai hệ thống hỗ trợ độc quyền.
Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về hệ thống hỗ trợ độc quyền này:
Phương pháp sư phạm hiệu quả: Tại SIMI, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả của các chương trình. Đối với phương pháp giảng dạy độc quyền được thiết kế riêng cho người đi làm bận rộn, chúng tôi đặc biệt tin rằng phương pháp này sẽ cho phép người học tích hợp liền mạch lý thuyết nền tảng và kiến thức chuyên môn vào bối cảnh cuộc sống và nghề nghiệp thực tế.
Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về phương pháp sư phạm này:

05 Chuyển tiếp từ chương trình khác

Với sự phối hợp của APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications), hệ thống chuyển đổi kinh nghiệm thành tín chỉ và văn bằng đầu tiên trên thế giới, học viên đang học dở dang ở một chương trình đồng cấp, có thể được xem xét để chuyển đổi sang các chương trình của MI Swiss và đại học đối tác để tiết kiệm thời gian và chi phí.
Quyền lợi của ứng viên:
 • Không phải học lại những môn đã học nếu môn đã học có cùng hoặc tương tự Learning Outcome của môn học mà MI Swiss đang triển khai.
 • Được giảm phí căn cứ vào số lượng tín chỉ có thể chuyển đổi.
 • Được giảm thời gian học và tốt nghiệp tương ứng với tín chỉ có thể chuyển đổi.
Đối tượng áp dụng:
 • Học viên đang học ở chương trình khác mong muốn chuyển kết quả về các chương trình của MI Swiss và đại học đối tác.
 • Học viên đã tốt nghiệp từ một chương trình đồng cấp và muốn tiết kiệm thời gian và chi phí để lấy bằng chuyên ngành khác.
Nguyên tắc tiếp nhận và chuyển đổi:
 • Chương trình được tiếp nhận phải đồng cấp và cùng nhóm ngành.
 • Các môn đã học (có bảng điểm, kết quả hoặc bằng chứng đã học) cần tương ứng toàn bộ hoặc một phần với môn học thuộc chương trình của MI Swiss và đại học đối tác.
 • MI Swiss và đại học đối tác bảo lưu quyền quyến định (1) số tín chỉ được chuyển đổi; (2) phí được giảm và (3) thời gian có thể rút ngắn
 • MI Swiss không tiếp nhận học viên từ các đại học giả mạo.

Kiểm định & Công nhận

06 UCAM

Về Đại học Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM):
 • Là đại học cấp quốc gia, được công nhận bởi bộ giáo dục Tây Ban Nha;
 • Top 10 Đại học hàng đầu Tây Ban Nha bởi U-MultiRank;
 • Xếp hạng thứ 4 Tây Ban Nha trong bảng xếp hạng Best Global Universities Ranking;
 • Xếp hạng 151 – 200 trong bảng xếp hạng Europe Teaching Rankings;
 • Xếp hạng 531-540 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings;
 • Xếp hạng 5 sao bởi QS Stars Rating System;
 • Xếp hạng 351-400 Đại học trẻ thế giới bởi THE;
 • Chương trình giáo dục xếp hạng 501- 600 thế giới bởi THE.
Để có thêm thông tin về các kiểm định, giải thưởng học thuật của UCAM, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.
Tham khảo - Hướng dẫn thẩm định kiểm định của UCAM:

07 IBES

Về Viện Đại học Institut Brittany d’Enseignement Supérieur:
 • Viện Institut Brittany d’Enseignement Supérieur, Pháp là tổ chức đào tạo đại học và sau đại học theo Điều R.6351-6 French Employment Code với giấy phép đăng ký vùng ILE-DE-FRANCE số 11755913675;
 • Là tổ chức giáo dục được đăng ký với Bộ giáo dục pháp với tư cách Viện đào tạo chương trình Đại học và sau đại học theo French Education Act – Code de l’Education Articles L 444-1 to 444-11 and R 444-1 to 444-28 cho đào tạo trực tuyến;
 • Là thành viên của European Association for Distance Learning (EADL) và đạt chứng nhận chất lượng quốc gia Qualiopi.

08 Trách nhiệm miễn trừ

SIMI Swiss, MI Swiss cùng với các trường Đại học Đối tác, Đối tác, Đối tác học thuật, Đối tác Khoa học Địa phương và các Cơ quan Cấp Chứng chỉ (gọi chung là 'Các Bên'), qua đây tuyên bố và khẳng định rằng:
 • Các Bên không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận văn bằng. Các đại học đối tác chỉ cấp văn bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác;
 • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, vi phạm các quy định bao gồm nghĩa vụ tài chính, Các Bên có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí;
 • Các Bên không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận, công nhận, công nhận tương đương, kiểm định bởi bên thứ ba bao gồm cơ quan, chính phủ, địa phương, các ban ngành…. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận, theo quy định của từng quốc gia, từng chính phủ, từng địa phương và từng đơn vị;
 • Các Bên không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới;
 • Mặc dù có rất nhiều quy định về công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Các Bên không đảm bảo, không cam kết, không hứa hẹn việc công nhận bằng cấp trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Các Bên. Các Bên cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có và nếu cần);
 • Các Bên không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Thụy Sĩ, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác;
 • Các Bên không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (nếu có).

Testimonial từ Sinh viên quốc tịch Việt Nam đối với Đại học Universidad Católica San Antonio de Murcia

Nguồn: UCAM Universidad Católica de Murcia

Liên hệ

Để được tư vấn miễn phí, danh mục và thông tin về mức học phí ưu đãi, đừng ngần ngại liên hệ với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss).