Các tuỳ chọn thanh toán

*Chính sách Early Bird giảm $200 đối với học viên đóng phí đăng ký trước ngày khai giảng 30 ngày.

Thanh toán 1 lần

1 Lần
 • Thanh toán 1 lần
 • Giảm 500 USD cho Thạc sĩ
 • Giảm 500 USD cho Tiến sĩ

Tiêu chuẩn

3 Lần
 • Thanh toán 3 lần
 • Thanh toán 3 tháng 1 lần
 • Học phí tiêu chuẩn

Thanh toán nhiều đợt

10 Lần
 • Thanh toán 10 lần
 • Học phí cao hơn 10% với tiêu chuẩn
 • Chỉ xét với trường hợp đặc biệt

Học chương trình
Thuỵ Sĩ và nhận bằng từ đại học đối tác với trợ phí và hệ thống hỗ trợ độc quyền

Chính sách học phí

01 Chính sách chung liên quan đến học phí

Tất cả các chương trình được quảng cáo và đăng ký thông qua MI Swiss sẽ không cấp văn bằng từ SIMI Swiss mà học viên sẽ học chương trình gốc từ SIMI Swiss và nhận bằng từ các trường đại học đối tác. Mô hình này cho phép SIMI Swiss tự do hỗ trợ học phí cho sinh viên bên ngoài Thụy Sĩ.

 

Vì MI Swiss là thành viên chính thức của SIMI Swiss nên toàn bộ học phí sẽ được thanh toán cho SIMI Swiss.

 

Trong trường hợp SIMI Swiss có đối tác địa phương, nếu sinh viên gặp khó khăn trong việc thanh toán có thể liên hệ với đối tác địa phương để được hỗ trợ. Tuy nhiên, đối tác địa phương chỉ hỗ trợ quá trình thanh toán; không được tính là doanh thu của đối tác địa phương.

 

Sinh viên được yêu cầu tuân thủ các điều khoản và điều kiện về lệ phí có hiệu lực tại thời điểm đăng ký lần đầu (có thể tăng hàng năm). Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực trong thời gian tiêu chuẩn của khóa học cộng thêm hai năm nữa. Sau thời gian này, nếu sinh viên chưa hoàn thành khóa học vì bất kỳ lý do gì, kể cả do bị gián đoạn, học viên sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện học phí đã cập nhật.

 

Cuối cùng, sinh viên phải chịu trách nhiệm thanh toán học phí của mình.SIMI Swiss và Đối tác Đại học có quyền loại bỏ tên bất kỳ sinh viên nào, dù là người mới đăng ký hay đang tiếp tục, không trả học phí và/hoặc phí khác hoặc không thu xếp thanh toán thỏa đáng trong một khoảng thời gian nhất định sau ngày bắt đầu khóa học của họ.

 

Ngoài ra, MI Swiss, SIMI Swiss và Đại học đối tác có quyền cấm sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp hoặc nhận giấy khen nếu vẫn chưa thanh toán các khoản nợ liên quan đến học phí.

02 Giai đoạn làm thủ tục nhập học

Học viên quốc tế bậc đại học và sau đại học có thể phải trả một khoản tiền đặt cọc để nhận được Thư Chấp thuận Nhập học. Khoản đặt cọc này sẽ không được hoàn lại.

 

Nếu người nộp đơn quyết định trì hoãn ngày bắt đầu hoặc muốn đăng ký lại khóa học mới tại MI Swiss. SIMI Swiss và MI Swiss có thể giữ lại toàn bộ số tiền đặt cọc, nhưng điều này chỉ áp dụng cho ngày bắt đầu còn trống tiếp theo. Trong những trường hợp này, sinh viên phải gửi tài liệu chính thức tới email: support@simiswiss.ch trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo qua email về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện các thỏa thuận đó.

 

Trong trường hợp có thay đổi về hoàn cảnh như được nêu dưới đây, toàn bộ số tiền hoàn lại sẽ được cấp cho người nhận thanh toán ban đầu trong vòng 14-30 ngày làm việc, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng:

  • Trường đại học không xuất Thư Chấp thuận Nhập Học sau khi ứng viên đã đặt cọc.
  • Trường đại học rút lại Thư Chấp thuận Nhập Học của ứng viên vì những lý do không phải là hành động gian lận, không chân thực hoặc cẩu thả của sinh viên hoặc người đại diện của họ.
  • Ứng viên không đáp ứng được các điều kiện học tập được quy định trong Thư Chấp thuận Nhập Học có điều kiện của Trường.
  • Đơn xin thị thực của người nộp đơn bị từ chối, trừ trường hợp việc từ chối là do hành động gian lận, không chân thực hoặc cẩu thả của sinh viên hoặc người đại diện của họ.
  • Người nộp đơn không thể đi du lịch do hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như đại dịch như COVID-19.

Tiền đặt cọc sẽ KHÔNG được hoàn lại trong trường hợp:

  • Trường đại học rút lại Thư Chấp thuận Nhập học của người nộp đơn do hành động gian lận, không chân thực hoặc cẩu thả của sinh viên hoặc đại diện của họ trong quá trình đăng ký.
  • Thị thực của người nộp đơn bị từ chối do hành động gian lận, không chân thực hoặc cẩu thả của sinh viên hoặc người đại diện của họ.
  • Người nộp đơn trì hoãn ngày bắt đầu muộn hơn và sau đó quyết định rút lui.
  • Trường đại học sẽ coi đơn đăng ký đó không thuộc về một sinh viên thật sự.

Nếu Trường biết hoặc nghi ngờ hoạt động thanh toán gian lận, Trường sẽ có hành động thích hợp theo Chính sách chống rửa tiền. Trong trường hợp gian lận thanh toán, dù cố ý hay vô ý, Trường có quyền từ chối đơn đăng ký, rút Thư Chấp thuận Nhập học(LoA) hoặc hủy đăng ký sinh viên khỏi khóa học mà không cần truy cứu thêm. Trong những trường hợp như vậy, Trường sẽ tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan có hiệu lực.

03 Chính sách hoàn phí theo từng đợt thanh toán

SIMI và MI Swiss nhận ra rằng có những lý do chính đáng khiến sinh viên đã đăng ký không thể hoàn thành chương trình của mình mà chỉ mang lại lợi ích cho bản thân. Theo đó, SIMI và MI Swiss có chính sách điều chỉnh hoặc hoàn trả học phí một cách công bằng trong những trường hợp phù hợp với Chính sách của Zug, Canton. Hồ sơ về việc hoàn trả học phí và hủy đăng ký được lưu giữ để cung cấp nguồn tham khảo cho phân tích quản lý.

 

Chính sách hoàn trả học phí sẽ mô tả các chính sách được sử dụng trong việc giải quyết tài khoản của sinh viên trong trường hợp có lý do chính đáng khiến sinh viên đã đăng ký không thể hoàn thành chương trình có lợi cho họ.

 

Lệ phí nộp đơn được hoàn trả có điều kiện:

  • Học phí đã đóng sẽ được hoàn lại 100% nếu học viên chưa học và đã nhận được thư chấp thuận của Viện ít nhất 04 tuần trước ngày khai giảng chương trình.
  • Học phí đã đóng sẽ được hoàn lại 50% nếu sinh viên chưa học và đã nhận được thư chấp thuận của Viện ít nhất 02 tuần trước ngày khai giảng chương trình.
  • Học phí đã nộp sẽ KHÔNG được hoàn trả khi sinh viên bỏ học/ngưng học sau 12 tuần kể từ ngày bắt đầu chương trình hoặc không nhận được sự chấp thuận Yêu cầu rút tiền từ Viện.

04 Điều chỉnh phí

Các sinh viên nghiên cứu sau đại học có thể phải trả phí thuê thiết bị và/hoặc để kéo dài thời gian nghiên cứu của mình. Các khoản phí dự trù này sẽ được nêu chi tiết trên hóa đơn tách biệt với học phí. Việc thanh toán các khoản phí này phải tuân theo các điều khoản được nêu trên hóa đơn.

05 Phí áp dụng khi học lại môn

Sinh viên đăng ký các khóa học lặp lại phải đóng học phí tương ứng với số giờ tín chỉ được học lại.

Những sinh viên ghi danh vào các khóa học lặp lại bị trì hoãn hoặc những khóa học lặp lại mà không tham dự sẽ phải chịu một khoản phí mới.

06 Chính sách khi rút khỏi chương trình

Nhận thức được rằng có những lý do chính đáng khiến sinh viên đã đăng ký không thể hoàn thành chương trình với những lợi ích cá nhân của học viên. Theo đó, Viện có chính sách điều chỉnh hoặc hoàn trả học phí một cách công bằng trong những trường hợp phù hợp với Chính sách của Zug Canton. Hồ sơ về việc hoàn trả học phí và hủy đăng ký được lưu giữ để cung cấp nguồn tham khảo cho phân tích quản lý.

 

Chính sách hoàn trả học phí mô tả các chính sách được sử dụng trong việc giải quyết tài khoản của sinh viên trong trường hợp có lý do chính đáng khiến sinh viên đã đăng ký không thể hoàn thành chương trình có lợi cho họ.

 

Lệ phí nộp đơn được hoàn trả có điều kiện như sau:

  • Học phí đã đóng sẽ được hoàn lại 100% nếu học viên chưa học và đã nhận được Thư Chấp Thuận của Viện ít nhất 04 tuần trước ngày khai giảng chương trình.
  • Học phí đã đóng sẽ được hoàn lại 50% nếu sinh viên chưa học và đã nhận được Thư Chấp Thuận của Viện ít nhất 02 tuần trước ngày khai giảng chương trình.
  • Học phí đã nộp sẽ KHÔNG được hoàn trả khi sinh viên bỏ học/ngưng học sau 12 tuần kể từ ngày bắt đầu chương trình hoặc không nhận được sự chấp thuận Yêu cầu rút tiền từ sinh viên.

07 Kéo dài thời gian nghiên cứu

Sinh viên nghiên cứu sau đại học trong năm gia hạn có hai lựa chọn phí: phí gia hạn cả năm trong 12 tháng học hoặc phí gia hạn nửa năm trong sáu tháng. Nếu học viên hoàn thành sớm trong thời gian sáu tháng, học phí sẽ không được giảm. Tuy nhiên, nếu sinh viên đóng học phí cả năm nhưng hoàn thành trong vòng sáu tháng, học phí của họ sẽ được điều chỉnh theo mức nửa năm.

 

Đối với những sinh viên nộp luận văn sớm trong thời gian tuyển sinh thông thường sẽ không được giảm học phí.

08 Chính sách hoãn và chuyển chương trình

Học sinh có quyền lựa chọn tạm dừng việc học của mình với sự chấp thuận của Hiệu trưởng. Khi sinh viên thay đổi khóa học trong cùng một chế độ học tập hoặc tạm dừng chương trình, Viện sẽ điều chỉnh học phí theo thời hạn trách nhiệm liên quan và phí hàng năm được tính. Tuy nhiên, học phí không thay đổi nếu sinh viên tạm thời rút khỏi một hoặc một số học phần.

 

Đối với sinh viên được đào tạo sau đại học chuyển từ học toàn thời gian sang bán thời gian, học phí sẽ được tính lại theo tỷ lệ dựa trên thời hạn nộp học phí. Tổng chi phí để hoàn thành khóa học với tư cách là sinh viên bán thời gian sẽ không vượt quá chi phí của chương trình toàn thời gian tương đương, miễn là sinh viên hoàn thành khóa học mà không bị gián đoạn trong học tập hoặc cần phải học lại tín chỉ.

 

Đối với tất cả các sinh viên khác, Viện sẽ xác định phần học phí liên quan đến sinh viên hoặc đơn vị tài trợ của họ nhằm mục đích hoàn lại tiền tại thời điểm họ chuyển trường hoặc gián đoạn việc học.

 

Nếu một sinh viên đã gián đoạn việc học của mình và nợ toàn bộ hoặc một phần học phí và đã trả nhiều hơn mức phí đã giảm đã điều chỉnh, số tiền vượt quá sẽ được chuyển tiếp và được áp dụng như một khoản khấu trừ vào học phí của họ cho kỳ đăng ký tiếp theo. Sinh viên có quyền yêu cầu hoàn lại số dư tín chỉ này.

 

Nếu số tiền đã thanh toán ít hơn số tiền học phí được tính lại tại thời điểm gián đoạn, sinh viên hoặc người bảo lãnh phải thanh toán số dư còn thiếu ngay lập tức. Việc không thanh toán khoản nợ này có thể dẫn đến việc sinh viên bị cấm vào trường Đại học và bị cấm tiếp tục chương trình của mình.

 

Khi trở lại sau thời gian gián đoạn, thông thường sinh viên sẽ phải trả một khoản phí theo tỷ lệ tương ứng với số tín chỉ còn lại cần thiết để hoàn thành năm học đó. Những sinh viên đăng ký các khóa học Learning at Work quay lại học sẽ phải trả một khoản phí tính theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ số tiền, được tính dựa trên cơ cấu phí từ năm trước khi họ tạm dừng việc học.

 

Đối với những sinh viên được giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học chỉ quay lại làm luận án, lệ phí sẽ được điều chỉnh theo bất kỳ mức tăng nào liên quan đến lạm phát trong năm học mà họ quay trở lại.

 

Đối với sinh viên nghiên cứu sau đại học bị gián đoạn kéo dài 12 tháng, khi quay trở lại học tập, họ sẽ phải trả học phí cho năm học mà họ sẽ quay lại, trừ đi học phí đã đóng cho thời gian học trước khi bị gián đoạn.

 

Nếu thời gian gián đoạn kéo dài dưới 12 tháng, khi tiếp tục học lại, học phí tiêu chuẩn cho cả năm có thể được tính. Tuy nhiên, những sinh viên này có thể được gia hạn một khoảng thời gian khi kết thúc chương trình học mà không phải trả học phí, tương đương với thời gian gián đoạn còn lại.

Đồng hành cùng MI Swiss bằng cách gửi thông điệp đến chúng tôi