S.T.E.P đảm bảo những gì bạn học có thể áp dụng

Học Live Class
Áp dụng trực tiếp

Quá trình chuyển hóa kiến thức và năng lực của mô hình S.T.E.P

(S) Self Study

Tự học trên LMS

(T) TRAINING

Học Live Class

(E) Evidence

Bằng chứng năng lực

(P) Project

Dự án áp dụng năng lực

Mô hình S.T.E.P tương thích hoàn toàn với Bloom Taxonomy.

Tính sư
phạm của bài giảng trong mô hình S.T.E.P

Tell me

Liệt kê và mô tả lý thuyết và kiến thức

Show me

Đưa ra ví dụ để minh hoạ giúp dễ hiểu

Involved me

Liên kết kiến thức với bản thân người học

Show me more

Mở rộng kiến thức để gia tăng nhận thức

Test me

Đảm bảo kiến thức đã được lĩnh hội

Remind me

Gợi nhớ để khắc sâu kiến thức

Feedback

Tự luận nhằm phát triển tư duy biện chứng

Học chương trình
gốc Thuỵ Sĩ và nhận bằng từ đại học đối tác với 20% học phí

Tư vấn miễn phí

Chào mừng đến với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss). Với MI Swiss, bạn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ và nhận văn bằng từ đại học đối tác với trợ phí và các hỗ trợ độc quyền.