Đảm bảo chất lượng giúp cải tiến trong từng tiết giảng

Tại MI Swiss và SIMI Swiss, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo các chương trình đạt tiêu chuẩn Thụy Sĩ, được công nhận rộng rãi về hiệu quả đào tạo. Điều này không chỉ mang lại cho sinh viên cơ hội trải nghiệm những chương trình Thụy Sĩ đích thực, mà còn giúp chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng giảng dạy trong từng bài học.

Với mục tiêu kiên định trở thành Smart University, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo được các trường đối tác công nhận kết quả đào tạo và không ngừng mở rộng các chứng nhận quốc tế của chính SIMI Swiss và MI Swiss.

Chiến lược Smart University là hoạt động nòng cốt của chúng tôi.

Chính sách đảm bảo chất lượng

01 Cơ cấu hệ thống đảm bảo chất lượng

Cơ cấu hệ thống đảm bảo chất lượng MI Swiss cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để duy trì chất lượng và tính toàn vẹn của các dịch vụ giáo dục, hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức, đồng thời đảm bảo tác động tích cực đến sinh viên và cộng đồng rộng lớn hơn.

 

  • Giấy phép & Thẩm quyền: Chi tiết các ủy quyền hợp pháp và chính thức cho phép tổ chức hoạt động và cung cấp các chương trình giáo dục.
  • Bản chất của các chương trình MI Swiss: Mô tả các đặc điểm, mục tiêu và phương pháp phân phối của các chương trình do MI Swiss cung cấp.
  • Kiểm định & Công nhận: Thông tin về tình trạng công nhận của tổ chức và các chương trình của tổ chức đó bởi các tổ chức có uy tín và sự công nhận từ các tổ chức giáo dục và chuyên nghiệp.
  • Cơ cấu quản trị (GS): Mô tả cơ cấu tổ chức, bao gồm các hội đồng, ủy ban và các vai trò hành chính, chịu trách nhiệm ra quyết định và giám sát.
  • Mô tả vị trí (PD): Chi tiết về vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kỳ vọng đối với các vị trí trong tổ chức.
  • Sơ yếu lý lịch của Giảng viên và Nhân viên (CV): Tổng hợp trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tích của giảng viên và nhân viên, hỗ trợ cam kết của trường về giáo dục chất lượng cao.
  • Văn bản quy định chính (MR): Các tài liệu chính điều chỉnh hoạt động của tổ chức, bao gồm luật, tiêu chuẩn, hướng dẫn và chính sách.
  • Đánh giá QA và Cải tiến liên tục (CI): Mô tả các quy trình đánh giá chất lượng thường xuyên và các cơ chế thực hiện cải tiến dựa trên phản hồi và đánh giá.
  • Biểu mẫu Đánh giá QA và Cải tiến Liên tục (CIF): Một tài liệu hoặc công cụ được sử dụng để ghi lại các đánh giá QA và theo dõi các hành động cũng như kết quả cải tiến.
  • Quan hệ đối tác học thuật (AP): Thông tin về sự hợp tác với các cơ sở giáo dục, tổ chức và đối tác trong ngành khác để nâng cao cơ hội và dịch vụ giáo dục cho sinh viên.
  • Thông số kỹ thuật của chương trình (PS): Mô tả chi tiết về từng chương trình, bao gồm chương trình giảng dạy, kết quả học tập, phương pháp đánh giá và bằng cấp được cấp.
  • Chính sách An toàn và Sức khỏe (HS): Các chính sách và thủ tục để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả các thành viên trong tổ chức, bao gồm việc tuân thủ các luật và quy định liên quan.
  • Chính sách sinh viên (SS): Các chính sách liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, ứng xử và dịch vụ hỗ trợ của sinh viên, đảm bảo môi trường học tập thuận lợi.

02 Giấy phép & Bản quyền

Giấy phép & Bản quyền là nền tảng quan trọng cho tính hợp pháp và độ tin cậy trong hoạt động của cơ sở giáo dục. Nó bao gồm tất cả các ủy quyền, giấy phép và chứng nhận chính thức và pháp lý cần thiết để tổ chức này hoạt động hợp pháp và cung cấp các chương trình giáo dục của mình. Những ủy quyền này thường được cấp từ các cơ quan giám sát giáo dục có liên quan, các cơ quan chính phủ và các tổ chức kiểm định chuyên môn.

 

Quá trình lấy và duy trì các giấy phép và thẩm quyền này bao gồm các thủ tục đăng ký nghiêm ngặt, tuân thủ các tiêu chuẩn giáo dục cụ thể và tuân thủ các quy định của địa phương và quốc gia. Điều này đảm bảo rằng tổ chức này đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng giáo dục, an toàn và thực hành đạo đức. Đối với một tổ chức như MI Swiss, những ủy quyền này xác nhận cam kết của tổ chức trong việc cung cấp các bằng cấp, bằng cấp và các thông tin giáo dục khác được công nhận và tôn trọng.

 

Hơn nữa, những ủy quyền hợp pháp và chính thức này đóng vai trò là tín hiệu tin cậy đối với sinh viên, giảng viên và đối tác tương lai, cho thấy rằng tổ chức này hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng do cộng đồng giáo dục và các cơ quan chính phủ đặt ra. Chúng cũng cho phép trường tham gia vào các chương trình tài trợ công, chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên và trao đổi giáo dục quốc tế, nâng cao khả năng thu hút lượng sinh viên đa dạng và cung cấp các chương trình cạnh tranh.

 

Việc kiểm tra, đánh giá và gia hạn các giấy phép này thường xuyên đảm bảo sự tuân thủ liên tục và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định giáo dục đang phát triển. Quá trình liên tục này thể hiện sự cống hiến của trường đối với sự xuất sắc, trách nhiệm giải trình và cải tiến, những điều cần thiết để duy trì vị thế và quyền hạn của trường để hoạt động trong bối cảnh năng động của giáo dục đại học.

03 Bản chất các chương trình của MI Swiss

MI Swiss được cơ quan có thẩm quyền của Zug Canton cấp phép là một tổ chức tư nhân. Là một tổ chức tư nhân ở Thụy Sĩ, MI Swiss cấp bằng cấp tư nhân. Không nằm trong khu vực giáo dục đại học công lập và liên bang của Thụy Sĩ, trường hoạt động độc lập và không chịu sự quản lý của Đạo luật Liên bang ngày 30 tháng 9 năm 2011 về Tài trợ và Điều phối ngành Giáo dục Đại học (HEdA), SR 414.11.

 

Các chương trình giáo dục đại học của chúng tôi khác với Chương trình giảng dạy quốc gia Thụy Sĩ và các chương trình dẫn đến bằng cấp đại học của Chính phủ Thụy Sĩ và bằng cấp do liên bang quản lý ở Thụy Sĩ.

 

MI Swiss là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, viện giáo dục đại học tư thục được công nhận toàn cầu ở Thụy Sĩ và không liên kết với hệ thống giáo dục công lập Thụy Sĩ hoặc chính phủ Thụy Sĩ. Bằng cấp do MI Swiss cấp là bằng cấp Tư nhân, khác với bằng cấp liên bang hoặc bằng cấp do các trường đại học công lập ở Thụy Sĩ cấp.

 

Các chương trình do MI Swiss và SIMI Swiss cung cấp nổi bật nhờ cách tiếp cận sáng tạo, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường việc làm và cộng đồng học thuật toàn cầu. Các chương trình này được đặc trưng bởi sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tế, đảm bảo rằng sinh viên không chỉ thông thạo các lĩnh vực đã chọn mà còn sẵn sàng áp dụng những gì họ đã học vào môi trường thực tế.

 

Đặc trưng:

  • Trọng tâm liên ngành: Các chương trình của MI Swiss thường vượt qua các ranh giới học thuật truyền thống, tích hợp các khái niệm từ nhiều ngành khác nhau để mang lại sự hiểu biết toàn diện hơn về các môn học phức tạp.
  • Phù hợp với xu hướng ngành: Các khóa học được phát triển với sự tư vấn của các chuyên gia trong ngành để đảm bảo rằng nội dung luôn cập nhật, phù hợp và phù hợp với các xu hướng và nhu cầu mới nhất của thị trường việc làm.
  • Tầm nhìn quốc tế: Các chương trình được thiết kế với tầm nhìn toàn cầu, chuẩn bị cho sinh viên hoạt động trong một thế giới ngày càng kết nối. Điều này bao gồm các cơ hội trao đổi, dự án và hợp tác quốc tế với các tổ chức và tổ chức trên toàn cầu.

Mục tiêu:

  • Xuất sắc trong lĩnh vực Giáo dục: Cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, trang bị cho sinh viên những kỹ năng, kiến thức và khả năng tư duy phản biện cần thiết để vượt trội trong cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân.
  • Đổi mới và Nghiên cứu: Để thúc đẩy văn hóa đổi mới và nghiên cứu, khuyến khích sinh viên và giảng viên tham gia vào các dự án góp phần nâng cao kiến thức và giải quyết các thách thức xã hội.
  • Học tập suốt đời: Để thấm nhuần cam kết học tập liên tục, đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp vẫn có khả năng thích ứng và cạnh tranh trong suốt sự nghiệp của họ.

Mô hình học tập:

  • Học tập tích hợp: Kết hợp phương tiện kỹ thuật số trực tuyến với các phương pháp lớp học truyền thống, MI Swiss cung cấp một môi trường học tập linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều người học.
  • Học tập dựa trên dự án: Học sinh tham gia vào các dự án thực tế nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết vào các tình huống thực tế.
  • Lộ trình học tập được cá nhân hóa: Nhận thấy rằng mỗi học sinh có những nhu cầu học tập riêng biệt, MI Swiss cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân hóa, cho phép sinh viên điều chỉnh trải nghiệm giáo dục theo mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình.

04 Kiểm định & Công nhận

MI Swiss tự hào về các kiểm định chuẩn mực và sự công nhận từ các tổ chức giáo dục và nghề nghiệp có uy tín, nhấn mạnh cam kết của mình về sự xuất sắc và chất lượng trong giáo dục. Như một minh chứng cho sự cống hiến của mình trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất, MI Swiss được công nhận hoàn toàn bởi Dịch vụ Chứng nhận uy tín dành cho các Trường học, Cao đẳng & Đại học Quốc tế (ASIC) tại Vương quốc Anh. Sự công nhận này, được trao ở vị trí cao nhất, phản ánh sự tuân thủ của MI Swiss với các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng giáo dục, quản trị và phúc lợi sinh viên.

 

Hơn nữa, các chương trình của MI Swiss được công nhận hoàn toàn từ Hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Ofqual, một cơ quan chính phủ Vương quốc Anh chịu trách nhiệm quản lý trình độ, kỳ thi và đánh giá. Sự công nhận này khẳng định độ tin cậy và giá trị của các dịch vụ giáo dục của MI Swiss, đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp được các nhà tuyển dụng, tổ chức và cơ quan giáo dục trên toàn thế giới tôn trọng và chấp nhận rộng rãi.

 

Ngoài sự công nhận và công nhận của Vương quốc Anh, MI Swiss còn giữ vị thế quý giá là thành viên Thụy Sĩ của Liên đoàn Học tập dành cho người lớn Thụy Sĩ (SVEB). Sự liên kết này càng khẳng định cam kết của MI Swiss trong việc duy trì các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất và đóng góp vào sự tiến bộ của giáo dục người lớn và giáo dục thường xuyên ở Thụy Sĩ.

 

Bằng cách đảm bảo sự công nhận và công nhận từ các tổ chức có uy tín như ASIC, Ofqual và SVEB, MI Swiss thể hiện sự cống hiến không ngừng nghỉ của mình trong việc cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp thế giới được công nhận và đánh giá cao cả trong nước và quốc tế. Những giải thưởng này nhấn mạnh vị trí dẫn đầu của MI Swiss trong giáo dục đại học, thiết lập chuẩn mực cho sự xuất sắc trong các chương trình học tập, hỗ trợ sinh viên và tính liêm chính của tổ chức.

05 Cơ cấu quản trị (GS)

Cơ cấu quản trị (GS) của MI Swiss đóng vai trò là xương sống của tổ chức, cung cấp khuôn khổ cho việc ra quyết định, lập kế hoạch chiến lược và giám sát tổ chức hiệu quả. Về cốt lõi, GS phác thảo hệ thống phân cấp tổ chức, xác định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan khác nhau, bao gồm hội đồng quản trị, ủy ban và nhân viên hành chính.

 

  • Hội đồng: Cơ cấu quản trị thường bao gồm một hoặc nhiều hội đồng quản trị, chẳng hạn như Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thiết lập định hướng, chính sách và mục tiêu chiến lược tổng thể của tổ chức. Các hội đồng này bao gồm những cá nhân xuất sắc có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, những người cung cấp hướng dẫn và giám sát để đảm bảo sự thành công lâu dài của tổ chức.
  • Các ủy ban: Trong cơ cấu quản trị, nhiều ủy ban khác nhau có thể được thành lập để giải quyết các lĩnh vực quan tâm hoặc chuyên môn cụ thể. Các ủy ban này, chẳng hạn như ủy ban các vấn đề học thuật, tài chính và sinh viên, đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho hội đồng quản trị và quản lý cấp cao về các vấn đề và sáng kiến quan trọng trong lĩnh vực tương ứng của họ.
  • Vai trò hành chính: Cơ cấu quản trị cũng phân định vai trò và trách nhiệm của nhân viên hành chính, bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao, trưởng khoa, trưởng phòng và các lãnh đạo chủ chốt khác. Những cá nhân này được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách và ưu tiên chiến lược của tổ chức, quản lý các hoạt động hàng ngày và thúc đẩy văn hóa xuất sắc và trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm tương ứng của họ.

 

Bằng cách xác định rõ ràng cơ cấu quản trị, MI Swiss đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và giao tiếp hiệu quả trong toàn tổ chức. Cấu trúc này tạo điều kiện cho sự hợp tác và sức mạnh tổng hợp giữa các bên liên quan khác nhau, cho phép tổ chức thích ứng với hoàn cảnh thay đổi, vượt qua các thách thức và nắm bắt các cơ hội để tăng trưởng và đổi mới.

 

Hơn nữa, cơ cấu quản trị phản ánh cam kết của MI Swiss trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức, tính liêm chính và tính liêm chính của tổ chức. Bằng cách tuân thủ các thông lệ tốt nhất trong quản trị, MI Swiss thể hiện sự cống hiến của mình trong việc phục vụ lợi ích tốt nhất của sinh viên, giảng viên, nhân viên và cộng đồng rộng lớn hơn, đồng thời duy trì sự tin cậy và tín nhiệm của các bên liên quan.

Chi tiết về Cơ cấu quản trị của MI Swiss được mô tả chi tiết trong các tài liệu của GS.

06 Mô tả vị trí (PD)

Các tài liệu Mô tả Vị trí (PD) đóng vai trò là hướng dẫn toàn diện nêu rõ vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kỳ vọng liên quan đến các vị trí khác nhau trong MI Swiss. Những tài liệu này được soạn thảo tỉ mỉ nhằm cung cấp những hướng dẫn rõ ràng và minh bạch cho cả nhân viên hiện tại và ứng viên tương lai, đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tổ chức.

 

Trong tài liệu Mô tả Vị trí, từng vai trò đều được phác thảo tỉ mỉ, bao gồm:

 

  • Vai trò và Trách nhiệm: Phân tích chi tiết về nhiệm vụ, nhiệm vụ và chức năng liên quan đến vị trí này. Phần này làm rõ những đóng góp cụ thể được mong đợi từ các cá nhân đảm nhận vai trò này, đảm bảo sự rõ ràng và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động hàng ngày của họ.
  • Trình độ chuyên môn và Kinh nghiệm: Các thông số kỹ thuật rõ ràng về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên quan cần thiết cho vai trò này. Điều này đảm bảo rằng các ứng viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả ở vị trí của họ.
  • Kỳ vọng và Chỉ số Hiệu suất: Các kỳ vọng và chỉ số hiệu suất được xác định dựa trên những cá nhân trong vai trò nào sẽ được đánh giá. Phần này cung cấp một khuôn khổ để đánh giá hiệu suất công việc và xác định các lĩnh vực để tăng trưởng và phát triển.
  • Cấu trúc và mối quan hệ báo cáo: Thông tin về các dòng báo cáo, các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài cũng như các yêu cầu cộng tác. Điều này giúp các cá nhân hiểu được vị trí của họ trong hệ thống phân cấp tổ chức và thúc đẩy giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Hiểu biết sâu sắc về con đường sự nghiệp tiềm năng, cơ hội phát triển và các nguồn lực phát triển nghề nghiệp sẵn có cho các cá nhân đảm nhận vai trò này. Điều này thể hiện cam kết của MI Swiss trong việc hỗ trợ sự phát triển và thăng tiến của nhân viên.

 

Bằng cách cung cấp các tài liệu Mô tả vị trí chi tiết, MI Swiss đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của họ trong tổ chức. Sự rõ ràng này thúc đẩy hiệu quả của tổ chức, sự hài lòng của nhân viên và thành công chung, góp phần nâng cao danh tiếng của MI Swiss như một tổ chức giáo dục hàng đầu cam kết xuất sắc trong mọi khía cạnh hoạt động của mình.

 

Tất cả các vị trí trong MI Swiss đều được mô tả chi tiết trong gói tài liệu PD.

07 Hồ sơ Giảng viên và Nhân viên (CV)

Việc biên soạn Sơ yếu lý lịch (CV) của Giảng viên và Nhân viên là minh chứng cho sự giàu có về chuyên môn, kinh nghiệm và thành tích mà giảng viên và nhân viên mang lại cho MI Swiss. Những CV này tóm tắt hành trình nghề nghiệp của các cá nhân, thể hiện trình độ chuyên môn, bằng cấp học thuật, kinh nghiệm làm việc và những thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực tương ứng của họ.

 

Tại MI Swiss, việc tuyển chọn CV tỉ mỉ phản ánh cam kết vững chắc của tổ chức trong việc duy trì một đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và tận tâm, những người đi đầu trong lĩnh vực của họ. Mỗi CV cung cấp cái nhìn sâu sắc về nền tảng và lĩnh vực chuyên môn đa dạng của giảng viên và nhân viên, làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục cho sinh viên và thúc đẩy văn hóa học tập xuất sắc.

 

Bằng cách biên soạn và xem xét CV của Giảng viên và Nhân viên, MI Swiss đảm bảo rằng cộng đồng học thuật của mình bao gồm những cá nhân không chỉ sở hữu kiến thức và chuyên môn cần thiết mà còn thể hiện niềm đam mê giảng dạy, nghiên cứu và nghiên cứu học thuật. Những CV này đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các sinh viên tương lai, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về hành trình học tập của mình và đảm bảo về chất lượng giảng dạy mà họ có thể mong đợi tại MI Swiss.

 

Hơn nữa, việc biên soạn CV nhấn mạnh cam kết của MI Swiss về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động tuyển dụng và tuyển dụng của mình. Bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về trình độ và thành tích của giảng viên và nhân viên, tổ chức này thể hiện sự cống hiến của mình trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính trong học thuật và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc học tập và phát triển trí tuệ.

 

Cuối cùng, việc biên soạn CV của Giảng viên và Nhân viên không chỉ thể hiện một danh sách bằng cấp; nó phản ánh sự cống hiến của MI Swiss trong việc nuôi dưỡng một cộng đồng học thuật sôi động được đặc trưng bởi chuyên môn, sự đổi mới và cam kết chung nhằm nâng cao kiến thức và hình thành các nhà lãnh đạo tương lai trong các lĩnh vực tương ứng của họ.

Mỗi CV nhân viên MI Swiss của chúng tôi đều được đối ứng với các yêu cầu của vị trí, như được mô tả trong Mô tả vị trí (PD).

08 Văn bản quy định chính

Các quy định chính của MI Swiss phác thảo khuôn khổ cho việc phát triển, phân phối và đánh giá các chương trình dẫn đến giải thưởng của MI Swiss và các đối tác. Nó bao gồm các nguyên tắc chung, đảm bảo chất lượng, giải thưởng và cấu trúc chương trình, thông tin sinh viên, tuyển sinh, phân phối chương trình, quy định đánh giá, cơ chế tiến triển, thất bại và giới thiệu cũng như việc trao giải thưởng. Các quy định đảm bảo rằng các chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc xác nhận chương trình, tuyển sinh, thiết kế đánh giá cũng như vai trò của các giám khảo nội bộ và bên ngoài. Nó cũng đề cập đến các điều khoản dành cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, xác nhận và phê duyệt chương trình, quản lý học tập, giám sát và đánh giá.

 

Văn bản quy định chính (MR) của MI Swiss có 4 văn bản quan trọng:

 

  • MR1 - MI Khung quy định của Thụy Sĩ: Quy định và thủ tục quản lý các chương trình học được giảng dạy dẫn đến giải thưởng - Nguyên tắc và hướng dẫn chung.
  • MR2 - Cẩm nang Xác nhận MI Swiss: Sổ tay Xác thực để Xác nhận và Phê duyệt các Chương trình Học thuật Mới và Đã Sửa đổi Dẫn đến Giải thưởng MI Swiss và Bên ngoài.
  • MR3 - Cẩm nang học tập dành cho sinh viên MI Swiss: Cẩm nang học tập dành cho sinh viên học tập toàn thời gian và kết hợp.
  • MR4 - Chính sách Cookie của MI Swiss: Thông tin về việc sử dụng Cookie của chúng tôi.

Mục đích của bốn tài liệu Quy định chính (MR) từ MI Swiss có thể được tóm tắt như sau:

  • MR1 - Khung quy định: Thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn quy định quản lý các chương trình nghiên cứu được giảng dạy để đạt được giải thưởng, nêu rõ các nguyên tắc, thủ tục và quy định chung để đảm bảo tuân thủ và đảm bảo chất lượng trong các dịch vụ giáo dục.
  • MR2 - Sổ tay Xác nhận: Cung cấp hướng dẫn toàn diện về quy trình xác nhận và phê duyệt các chương trình học thuật mới và sửa đổi, nhằm đảm bảo chất lượng và mức độ phù hợp của các khóa học được cung cấp theo tiêu chuẩn của Viện Quản lý & Đổi mới Thụy Sĩ và các cơ quan trao giải bên ngoài.
  • MR3 - Sổ tay học tập dành cho sinh viên: Phục vụ như một hướng dẫn cho sinh viên học tập kết hợp toàn thời gian, trình bày chi tiết các chính sách, thủ tục và cơ chế hỗ trợ học tập hiện có để tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình học tập và thành công trong học tập của họ.
  • MR4 - Chính sách cookie: Thông báo cho người dùng trang web về việc sử dụng cookie, nêu chi tiết cách sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng, các loại cookie được triển khai và các tùy chọn của người dùng liên quan đến việc chấp nhận cookie và quyền riêng tư.

09 Đánh giá Đảm bảo Chất lượng (QA) và Cải tiến liên tục (CI)

Mục đích chung của các tài liệu liên quan đến đánh giá Đảm bảo Chất lượng (QA) và Cải tiến Liên tục (CI) tại MI Swiss là thiết lập một khuôn khổ vững chắc để duy trì và nâng cao chất lượng của các chương trình học thuật, đánh giá và quy trình của tổ chức. Điều này liên quan đến các chính sách và thủ tục có hệ thống để kiểm duyệt nội bộ, xác nhận và sửa đổi chương trình nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn học tập và nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên:

  • 1 – Chính sách kiểm duyệt nội bộ của MI Swiss: Thiết lập các nguyên tắc kiểm duyệt nội bộ để đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong việc chấm điểm đánh giá.
  • CI 2 – Cơ sở lấy mẫu để kiểm duyệt của MI Swiss: Nêu ra các tiêu chí lựa chọn đánh giá để kiểm duyệt nội bộ nhằm đảm bảo quy trình đánh giá mang tính đại diện và công bằng.
  • CI 3 – Chính sách xác minh nội bộ: Nêu rõ các thủ tục và trách nhiệm xác minh nội bộ các đánh giá trong các giải thưởng Pearson/BTEC do MI Swiss cung cấp. Chính sách này đảm bảo rằng tất cả các bài đánh giá đều được tạo và đánh dấu chính xác, công bằng và nhất quán, phù hợp với các thông số kỹ thuật của mô-đun và tiêu chí đánh giá. Nó nhằm mục đích duy trì các tiêu chuẩn do cơ quan trao giải đặt ra thông qua việc xem xét thường xuyên và có hệ thống các hoạt động và quyết định đánh giá.
  • CI 4 – Thủ tục sửa đổi nhỏ đối với các chương trình hiện có: Mô tả quy trình đề xuất, phê duyệt và thực hiện các sửa đổi nhỏ đối với các chương trình học tập hiện có. Mục đích là để đảm bảo rằng những thay đổi sẽ duy trì hoặc nâng cao các tiêu chuẩn học tập và chất lượng trải nghiệm học tập của học sinh, với những hướng dẫn rõ ràng về tài liệu, quy trình phê duyệt và các nhiệm vụ hành chính sau khi được phê duyệt.
  • CI 5 – PROGRESS2 Biểu mẫu Đánh giá Giám sát và Hàng năm: Tài liệu này được thiết kế để theo dõi và đánh giá hàng năm, bao gồm các lĩnh vực chính như sự tiến bộ của học sinh, chương trình giảng dạy, học tập và giảng dạy, đánh giá, hỗ trợ học sinh và tài nguyên học tập. Nó nhằm mục đích thu thập dữ liệu và phản hồi toàn diện từ nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm sinh viên, nhân viên và giám khảo bên ngoài, để đánh giá hiệu quả của các chương trình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Mục đích chi tiết của các tài liệu này cùng nhau tạo thành một khuôn khổ toàn diện về Đảm bảo Chất lượng (QA) và Cải tiến Liên tục (CI) trong MI Swiss, tập trung vào việc duy trì các tiêu chuẩn học thuật cao, đảm bảo tính phù hợp và chất lượng của các chương trình cũng như nâng cao trải nghiệm tổng thể của sinh viên.

10 Biếu mẫu đánh giá Chất lượng (QA) và Cải tiến liên tục (CI)

Mục đích chung của các tài liệu Biểu mẫu cải tiến liên tục (CIF) là cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để bắt đầu, ghi chép và theo dõi các khía cạnh khác nhau của quá trình đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục trong Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss). Các tài liệu này cùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hành động nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình, khóa học và hoạt động của tổ chức giáo dục. Mỗi biểu mẫu được thiết kế riêng để giải quyết các lĩnh vực cụ thể như lập kế hoạch hành động, đề xuất khóa học, thu thập phản hồi, sửa đổi khóa học, kết thúc khóa học, phê duyệt đánh giá nội bộ, lập kế hoạch xác nhận, báo cáo của người kiểm tra bên ngoài và kiểm tra tuyển sinh. Bộ tài liệu toàn diện này đảm bảo sự tham gia có hệ thống với các hoạt động cải tiến liên tục, nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn học thuật cũng như trải nghiệm học tập của sinh viên tại MI Swiss.

 

  • "Mẫu kế hoạch hành động CIF1" được thiết kế để ghi lại các hành động nhằm đáp ứng các yêu cầu hành động khắc phục trong MI Swiss. Nó giúp theo dõi tiến độ và lập kế hoạch hành động mới cần thiết để giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc thực hiện các cải tiến. Biểu mẫu này tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực cải tiến hệ thống và trách nhiệm giải trình bằng cách nêu chi tiết các hành động đang diễn ra và đã lên kế hoạch, các bên chịu trách nhiệm và thời hạn.
  • Tài liệu "Đề xuất khóa học mới CIF2" được thiết kế để các giảng viên hoặc thành viên bộ phận đề xuất các khóa học mới tại SIMI. Nó yêu cầu thông tin chi tiết, bao gồm lý do căn bản cho khóa học mới, tên khóa học, phương thức cung cấp, các cơ quan đối tác và ngày tiếp nhận đầu tiên. Ngoài ra, những người đề xuất phải cung cấp bản phân tích thị trường để chứng minh nhu cầu, rủi ro tiềm ẩn, tác động đến nguồn lực, cấu trúc khóa học được đề xuất và phân tích tài chính. Mẫu này đảm bảo rằng các đề xuất khóa học mới mang tính toàn diện và phù hợp với các mục tiêu chiến lược và nhu cầu thị trường của MI Swiss.
  • "Bảng câu hỏi phản hồi mô-đun CIF3" là một công cụ để thu thập phản hồi của sinh viên về các khía cạnh khác nhau của mô-đun, bao gồm nội dung, việc dạy và học, hỗ trợ, đánh giá và mức độ hài lòng chung. Nó nhằm mục đích xác định các lĩnh vực thế mạnh và cơ hội cải thiện bằng cách yêu cầu học sinh đánh giá trải nghiệm của họ theo thang điểm từ hoàn toàn đồng ý đến hoàn toàn không đồng ý. Phản hồi này rất quan trọng để các nhóm mô-đun xem xét khía cạnh nào của mô-đun hoạt động tốt và khía cạnh nào có thể được cải thiện, đảm bảo cách tiếp cận đáp ứng và lấy sinh viên làm trung tâm để nâng cao việc dạy và học.
  • "Mẫu sửa đổi khóa học CIF4" được sử dụng để đề xuất những sửa đổi lớn cho bất kỳ khóa học hiện có nào. Nó thu thập thông tin chi tiết toàn diện về những thay đổi được đề xuất, bao gồm những thay đổi về tiêu đề khóa học, tóm tắt các thay đổi, sửa đổi trong phương pháp giảng dạy hoặc phương pháp sư phạm, tác động đến việc trao giải cho các mối quan hệ đối tác của tổ chức và đợt tuyển sinh đầu tiên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi. Ngoài ra, nó đòi hỏi cơ sở lý luận cho những thay đổi, phân tích rủi ro tiềm ẩn, tác động đến sinh viên hiện tại, sắp xếp chuyển tiếp, ý nghĩa về nguồn lực và phân tích tài chính. Điều này đảm bảo xem xét kỹ lưỡng và ghi lại các sửa đổi khóa học quan trọng.
  • "Mẫu kết thúc khóa học CIF5" được thiết kế để ghi lại và đề xuất việc kết thúc khóa học. Nó yêu cầu thông tin chi tiết bao gồm tên người đề xuất, khóa học và tên giải thưởng, lý do đóng cửa, ngày đóng cửa, rủi ro tiềm ẩn, tác động đối với sinh viên hiện tại, sắp xếp xuất cảnh cho sinh viên hiện tại, bất kỳ việc xóa mô-đun liên quan nào và phân tích tài chính. Biểu mẫu này đảm bảo rằng tất cả các yếu tố đều được xem xét và ghi lại trong quá trình ra quyết định kết thúc khóa học.
  • "Mẫu phê duyệt đánh giá nội bộ CIF6" là một danh sách kiểm tra được thiết kế để đảm bảo rằng các đánh giá nội bộ đáp ứng các tiêu chí chất lượng cụ thể trước khi được áp dụng cho học sinh. Nó bao gồm các mục như đảm bảo bài đánh giá đề cập đến tất cả các kết quả học tập, cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc hoàn thành, nêu rõ thời hạn, có câu hỏi và tiêu chí rõ ràng, đưa ra hướng dẫn về số từ và cách tham khảo cũng như kiểm tra ngữ pháp và dấu câu. Biểu mẫu này rất cần thiết để duy trì tính toàn vẹn và chất lượng của các đánh giá.
  • "Mẫu kế hoạch xác nhận CIF7" được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và tài liệu cần thiết cho việc xác nhận hoặc phê duyệt lại các chương trình học thuật. Nó thu thập thông tin quan trọng của chương trình, bao gồm thông tin chi tiết về người đứng đầu chương trình, giải thưởng mục tiêu, tên chương trình, cấp độ, mã chương trình để phê duyệt lại và thông tin liên quan đến các giải thưởng hoặc chứng nhận của tổ chức bên ngoài. Biểu mẫu này đảm bảo rằng tất cả các bước và cân nhắc cần thiết đều được ghi lại cho quá trình xác nhận kỹ lưỡng, bao gồm đề cử của hội đồng bên ngoài, sự tham gia của nhà tuyển dụng và việc tuân thủ các quy định học thuật.
  • "Mẫu báo cáo hàng quý của giám khảo bên ngoài CIF8" được thiết kế để các giám khảo bên ngoài báo cáo về các tiêu chuẩn học tập, quy trình đánh giá, chấm điểm và đánh giá cũng như thành tích của học sinh trong các chương trình mà họ giám sát. Nó cung cấp một định dạng có cấu trúc để giám khảo thể hiện mức độ đánh giá của họ.

11 Quy trình từ nhập học đến tốt nghiệp (QA)

Quá trình từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp của sinh viên bao gồm nhiều giai đoạn quan trọng, bắt đầu từ việc kiểm tra tuyển sinh để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn đầu vào. Sau khi nhập học thành công, sinh viên sẽ tham gia các khóa học, được hướng dẫn bởi các đánh giá nội bộ và kiểm tra bên ngoài để duy trì tính trung thực và tiêu chuẩn học tập. Cơ chế phản hồi, chẳng hạn như bảng câu hỏi phản hồi mô-đun, hỗ trợ cải tiến liên tục. Sửa đổi khóa học có thể xảy ra để nâng cao kinh nghiệm học tập. Hành trình này bao gồm việc lập kế hoạch xác nhận các chương trình và đánh giá bên ngoài để đảm bảo chất lượng. Cuối cùng, các hành động cải tiến được xác định và thực hiện, đỉnh cao là lễ tốt nghiệp, khi sinh viên đáp ứng mọi yêu cầu học tập và được hưởng lợi từ một quy trình giáo dục đảm bảo chất lượng.

Quá trình quan trọng này có 5 thủ tục:

1. THÔNG TIN CUNG CẤP CHO SINH VIÊN _ MÃ THÔNG TIN QA: Mục đích tổng thể của các tài liệu và quy trình liên quan đến việc tuyển sinh cho đến khi tốt nghiệp tại MI Swiss là nhằm đảm bảo một hành trình giáo dục toàn diện, đảm bảo chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn của tổ chức và các tiêu chuẩn bên ngoài. Từ kiểm tra tuyển sinh nghiêm ngặt để đảm bảo chỉ những sinh viên đủ điều kiện mới được nhận, thông qua xác nhận chương trình chi tiết, cơ chế phản hồi liên tục và đánh giá nội bộ có hệ thống, đến kiểm tra và kiểm toán bên ngoài để duy trì tính liêm chính và tiêu chuẩn học tập, mỗi bước đều được thiết kế để hỗ trợ sự thành công trong học tập và cá nhân của sinh viên. phát triển. Quá trình này lên đến đỉnh điểm là tốt nghiệp, đánh dấu việc đạt được các mục tiêu giáo dục và sự sẵn sàng thăng tiến nghề nghiệp, tất cả đều nằm trong khuôn khổ cải tiến liên tục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục được cung cấp.

2. TUYỂN DỤNG VÀ NHẬP HỌC SINH VIÊN_ MÃ TUYỂN DỤNG QA: Tài liệu nhằm nêu rõ các nguyên tắc, chính sách và thủ tục chi phối việc tuyển dụng, ghi danh sinh viên tại cơ sở. Điều này bao gồm việc đảm bảo các quy trình tuyển sinh minh bạch, công bằng và nhất quán, công nhận quá trình học tập trước đó và đặt ra các điều khoản và điều kiện rõ ràng cho sinh viên đăng ký. Nó cũng đề cập đến việc tiếp nhận những học sinh có tiền án để đảm bảo an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức, nhằm mang lại cơ hội giáo dục bình đẳng trong khi duy trì niềm tin và an ninh của cộng đồng.

3. MÃ GIAO HÀNG QA CHƯƠNG TRÌNH: Các tài liệu nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về phân phối và nghiên cứu chương trình tại MI Swiss. Điều này bao gồm theo dõi sự tiến bộ của học sinh, tuyển dụng gia sư có trình độ, liên tục phát triển đội ngũ giảng viên, đưa ra hướng dẫn rõ ràng về dạy kèm trực tiếp, đảm bảo các chiến lược học tập và đánh giá hiệu quả cũng như thường xuyên xem xét hiệu quả hoạt động của nhân viên giảng dạy. Các tài liệu này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy, học và đánh giá, từ đó đảm bảo rằng học sinh nhận được trải nghiệm giáo dục hỗ trợ, hiệu quả và chất lượng cao.

 

4. MÃ ĐÁNH GIÁ QA ĐÁNH GIÁ: Tài liệu nhằm đảm bảo tính trung thực, công bằng và tiêu chuẩn cao trong đánh giá học sinh. Điều này bao gồm việc thiết lập các thủ tục kỷ luật rõ ràng, quy định kiểm tra, tiêu chí phê duyệt trung tâm kiểm tra, giải quyết các tình tiết giảm nhẹ ngoại lệ, xác định các hành vi không công bằng trong đánh giá, cung cấp hướng dẫn cho người điều hành, phác thảo các chính sách kiểm duyệt nội bộ, chi tiết hóa vai trò và lựa chọn giám khảo bên ngoài, và đề cử quá trình bổ nhiệm của họ. Các tài liệu này nhằm mục đích duy trì chất lượng và độ tin cậy của các quá trình đánh giá, đảm bảo rằng việc đánh giá học sinh được thực hiện một cách có đạo đức, minh bạch và nhất quán trong tất cả các chương trình.

 

5. QA PROGRESS1 CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG VÀ ĐA DẠNG: Tài liệu này nhằm mục đích phác thảo cam kết của tổ chức trong việc thúc đẩy sự bình đẳng và đa dạng trong cộng đồng của mình. Nó nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều được đối xử công bằng, tôn trọng và đàng hoàng, đồng thời sự đa dạng đó được công nhận là một thế mạnh. Chính sách này đặt ra các nguyên tắc nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử, thúc đẩy các thực hành hòa nhập và tạo ra một môi trường nơi sự đa dạng được chấp nhận và mọi người đều có cơ hội tiếp cận, bất kể xuất thân, bản sắc hoặc hoàn cảnh của họ. Tài liệu này phục vụ như một hướng dẫn để thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập coi trọng sự đa dạng trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tổ chức.

12 Thông tin cung cấp cho học sinh _ mã thông tin QA

Mục đích tổng thể của các tài liệu QA INFO (1, 2, 3 và 4) là đảm bảo chất lượng và tính nhất quán trong việc phát triển, cung cấp và duy trì các chương trình học thuật cũng như tài liệu hỗ trợ sinh viên tại MI Swiss. Các tài liệu này bao gồm chung các hướng dẫn về tài liệu tiếp thị và quảng cáo (INFO1), sản xuất và cập nhật sổ tay học sinh (INFO2), cấu trúc chi tiết của các đặc tính chương trình (INFO3), và việc tạo, phê duyệt và sửa đổi các tài liệu học tập theo mô-đun (INFO4). ). Mỗi tài liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn hoạt động và học tập cao, nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên và đảm bảo tuân thủ các phương pháp giáo dục tốt nhất.

 

1. Tài liệu "QA INFO1 - Nguyên tắc phê duyệt tiếp thị và quảng cáo": nêu các thủ tục và kỳ vọng đối với việc tạo tài liệu tiếp thị và quảng cáo tại MI Swiss. Nó đảm bảo rằng tất cả các tài liệu thể hiện chính xác thương hiệu và dịch vụ của viện, rõ ràng, cập nhật và phản ánh chính xác các cơ hội học tập. Hướng dẫn này bao gồm nhiều loại tài liệu khác nhau, bao gồm các bản cáo bạch, trang web và nội dung truyền thông xã hội, đồng thời nêu chi tiết quy trình phê duyệt để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn này.


2. Tài liệu "QA INFO2 - Quy trình sản xuất, xuất bản và sửa đổi sổ tay sinh viên": nêu chi tiết quy trình tạo, cập nhật và duy trì sổ tay sinh viên tại MI Swiss. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho sổ tay chính xác và cập nhật, nêu rõ vai trò của Giám đốc chất lượng, (các) Điều phối viên chất lượng và Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chất lượng trong quá trình cập nhật, phê duyệt và xuất bản. Quy trình này đảm bảo rằng sổ tay học sinh phản ánh các chính sách, quy định hiện hành và thông tin chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hướng dẫn rõ ràng cho học sinh.

 

3.Tài liệu "QA INFO3 - Biểu mẫu đặc tả chương trình": là một mẫu toàn diện để phác thảo các chi tiết học thuật và hoạt động của một chương trình mới hoặc chương trình hiện có. Nó bao gồm các phần về mục tiêu chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thông tin quy định, cấu trúc, yêu cầu đầu vào và phương pháp đánh giá. Biểu mẫu này đảm bảo rằng tất cả các chương trình đều được thiết kế với mục tiêu rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và chất lượng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về việc thực hiện, đánh giá và kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cách tiếp cận có cấu trúc để phát triển và đánh giá chương trình.

 

4. "QA INFO4 - Quy trình sản xuất, phê duyệt và bảo trì tài liệu học tập mô-đun kết hợp": nêu các tiêu chuẩn và quy trình tạo tài liệu học tập trực tuyến tại SIMI. Nó nhấn mạnh sự phù hợp của nội dung, sự tương tác và tuân thủ các tiêu chuẩn giáo dục và phong cách nội bộ. Tài liệu nêu chi tiết sự hợp tác giữa người viết, người đứng đầu mô-đun và người đánh giá để đảm bảo nội dung đáp ứng yêu cầu học thuật và nâng cao khả năng học tập của học sinh. Nó cũng đề cập đến quá trình sửa đổi, đảm bảo tài liệu luôn cập nhật và hiệu quả theo thời gian.

13 Tuyển dụng và nhập học sinh viên_ mã tuyển dụng QA

Mục đích chung của tài liệu TUYỂN DỤNG VÀ GHI DANH SINH VIÊN_ QA TUYỂN DỤNG MÃ là để phác thảo và đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của quá trình tuyển dụng, nhập học và ghi danh sinh viên của MI Swiss. Điều này bao gồm các tiêu chí và quy trình tuyển sinh chính thức (TUYỂN DỤNG 1), công nhận và ghi nhận kết quả học tập trước đó (RECRUIT 2), đặt ra các điều khoản và điều kiện rõ ràng cho các chương trình bán hàng (RECRUIT 1), giải quyết việc tuyển sinh cho sinh viên có tiền án (REF 2) và đánh giá tuyển sinh cho những trường hợp này (REF 3). Nói chung, các tài liệu này nhằm mục đích thiết lập các hoạt động minh bạch, công bằng và toàn diện nhằm duy trì các tiêu chuẩn của tổ chức và hỗ trợ sự thành công của sinh viên từ lần tiếp xúc ban đầu cho đến khi đăng ký.

 

1. "QA RECRUIT 1 – Tuyển sinh sinh viên": tài liệu nêu chi tiết chính sách tuyển sinh của MI Swiss, nhấn mạnh tính toàn diện và phù hợp với sứ mệnh cung cấp các chương trình Thụy Sĩ linh hoạt trên toàn cầu. Nó bao gồm nền tảng của chính sách về bình đẳng cơ hội, yêu cầu đầu vào cho các chương trình khác nhau, giám sát và đánh giá hàng năm các hoạt động tuyển sinh và đối xử với người nộp đơn bị khuyết tật hoặc có nhu cầu giáo dục cụ thể. Nó cũng giải quyết vấn đề tuyển sinh theo tín chỉ thông qua việc công nhận kết quả học tập trước đây, yêu cầu về tiếng Anh cũng như cung cấp thông tin và lời khuyên cho người nộp đơn, đảm bảo quy trình tuyển sinh công bằng, minh bạch và nhất quán.

 

2. "TUYỂN DỤNG QA 2 – Chứng nhận Chính sách và Quy trình Học tập Trước": phác thảo quy trình mà sinh viên có thể nhận được sự công nhận chính thức cho việc học trước đó, góp phần hướng tới việc miễn trừ một số học phần nhất định trong chương trình của họ. Nó nhấn mạnh rằng việc công nhận như vậy phải tuân theo các tiêu chí và hạn chế cụ thể để đảm bảo rằng sinh viên vẫn đáp ứng được kết quả học tập thiết yếu của chương trình của họ. Chính sách này tạo điều kiện cho việc thừa nhận những kiến thức và kỹ năng có liên quan đã được học trước đó, hợp lý hóa lộ trình giáo dục cho học sinh trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn học tập.

 

3. "QA RECRUIT REF 1 Điều khoản và Điều kiện cho các Chương trình Bán hàng": tài liệu nêu rõ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho những sinh viên chấp nhận lời đề nghị tham gia các chương trình học từ xa hoặc kết hợp từ MI Swiss. Nó nhấn mạnh các chính sách của viện về thay đổi cấu trúc chương trình, điều chỉnh phí, chấm dứt hợp đồng, xử lý dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu bản quyền tác phẩm của sinh viên và thủ tục khiếu nại. Điều này đảm bảo sự rõ ràng và hiểu biết lẫn nhau giữa nhà trường và sinh viên về quyền, trách nhiệm của họ và khuôn khổ pháp lý điều chỉnh sự tham gia giáo dục của họ.

 

4. "QA TUYỂN DỤNG REF 2 – Tiếp nhận sinh viên từng bị kết án hình sự" : nêu rõ các nguyên tắc và thủ tục tiếp nhận ứng viên có tiền án tại MI Swiss. Nó nhấn mạnh rằng việc bị kết án không tự động loại trừ những người nộp đơn nhưng yêu cầu xem xét chi tiết để đảm bảo không có rủi ro cho cộng đồng, tính toàn vẹn của chương trình hoặc danh tiếng của tổ chức. Tài liệu nêu chi tiết quy trình đánh giá các đơn đăng ký đó, bao gồm nhu cầu có thể tiết lộ thêm thông tin và sự xem xét kỹ lưỡng của nhóm tuyển sinh và, nếu cần, Ủy ban tuyển sinh cấp cao, đảm bảo xem xét công bằng và toàn diện.

 

5. "QA TUYỂN DỤNG REF 3 – Tiếp nhận sinh viên từng bị kết án hình sự – Đánh giá rủi ro": cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá rủi ro liên quan đến việc tiếp nhận ứng viên có tiền án. Nó phác thảo các tiêu chí để đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với cộng đồng, tính toàn vẹn của chương trình và danh tiếng của tổ chức. Tài liệu này mô tả chi tiết quy trình tiến hành đánh giá rủi ro, bao gồm đánh giá mức độ liên quan của bản án và đưa ra các khuyến nghị về việc chấp nhận hoặc từ chối dựa trên kết quả đánh giá.

14 Tài liệu của ủy ban học tập và giảng dạy (LTC)

Tài liệu của Ủy ban Học tập và Giảng dạy (LTC) bao gồm một bộ hướng dẫn, chính sách và thủ tục do MI Swiss thiết lập để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các hoạt động học tập và giảng dạy trong cơ sở giáo dục. Những tài liệu này được thiết kế để cung cấp định hướng, tiêu chuẩn và hỗ trợ rõ ràng cho giảng viên, nhân viên và quản trị viên tham gia vào việc cung cấp các chương trình học thuật và hỗ trợ trải nghiệm học tập của sinh viên. Tài liệu LTC đề cập đến nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển chương trình giảng dạy, thực hành đánh giá, hỗ trợ sinh viên và đảm bảo chất lượng, nhằm duy trì các tiêu chuẩn học thuật, thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy cải tiến liên tục trong việc dạy và học. Các khía cạnh chính được đề cập trong các tài liệu này bao gồm:

 

1. Phát triển chương trình giảng dạy: Hướng dẫn và thủ tục thiết kế, đánh giá và cập nhật các chương trình và khóa học học thuật để đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu giáo dục, tiêu chuẩn ngành và yêu cầu pháp lý.

 

2. Thực hành đánh giá: Các chính sách và quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm hướng dẫn thiết kế đánh giá, đảm bảo tính công bằng và độ tin cậy cũng như cung cấp phản hồi cho học sinh để hỗ trợ sự tiến bộ trong học tập của các em.

 

3. Hỗ trợ Sinh viên: Các nguồn lực và thủ tục cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho sinh viên, bao gồm cố vấn học tập, tư vấn, các dịch vụ tiếp cận và hỗ trợ cho sự thành công và hạnh phúc của sinh viên.

 

4. Đảm bảo chất lượng: Các cơ chế giám sát, đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, bao gồm các quy trình đánh giá nội bộ và bên ngoài, kiểm định và nâng cao liên tục các chương trình học thuật.

 

5. Phát triển chuyên môn: Cơ hội và yêu cầu đối với giảng viên và nhân viên tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn liên tục để nâng cao kỹ năng giảng dạy của họ, bắt kịp xu hướng giáo dục và đóng góp cho các mục tiêu của tổ chức.

15 Tài liệu của ủy ban nghiên cứu (RC)

Tài liệu của Ủy ban Nghiên cứu từ MI Swiss bao gồm:

 

  • Chính sách đạo đức (RC_01): Tài liệu này nêu chính sách phê duyệt đạo đức cho các dự án nghiên cứu, phân loại chúng theo rủi ro và nêu chi tiết quy trình phê duyệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc về mặt đạo đức trong nghiên cứu.
  • Mẫu đề xuất nghiên cứu của sinh viên (RC_02): Mẫu để sinh viên đề xuất các dự án nghiên cứu của mình, đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức. Nó bao gồm các chi tiết, mục tiêu, phương pháp, tiến trình và danh sách kiểm tra đạo đức của dự án.
  • Hướng dẫn hoàn thành mẫu đề xuất nghiên cứu dành cho sinh viên (RC_03): Cung cấp hướng dẫn chi tiết để hoàn thành mẫu đề xuất, bao gồm các ví dụ và giải thích về quy trình phê duyệt dựa trên đánh giá rủi ro đạo đức.

Cùng với nhau, các tài liệu này tạo thành một khuôn khổ toàn diện được thiết kế để duy trì các tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu được thực hiện dưới sự bảo trợ của viện, hướng dẫn sinh viên thực hiện quy trình đề xuất và phê duyệt.

16 Đánh giá QA

Chuỗi "ĐÁNH GIÁ (Mã đánh giá QA)" bao gồm một bộ tài liệu và hướng dẫn toàn diện được thiết kế tỉ mỉ để hỗ trợ và nâng cao các quy trình và thủ tục đánh giá trong môi trường giáo dục hoặc tổ chức. Loạt bài này bao gồm:

 

 1. Thủ tục Kỷ luật Học sinh: Nêu các bước giải quyết hành vi sai trái của học sinh, đảm bảo các quy trình công bằng và minh bạch.
 2. Quy chế thi: Trình bày chi tiết về cách ứng xử của thí sinh trong quá trình thi, bao gồm cả vai trò của giám thị và cán bộ chấm thi.
 3. Phê duyệt các trung tâm khảo thí: Mô tả các tiêu chí và quy trình phê duyệt các trung tâm khảo thí mới.
 4. Các trường hợp giảm nhẹ đặc biệt ảnh hưởng đến đánh giá học sinh: Cung cấp hướng dẫn để xem xét các trường hợp có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của học sinh.
 5. Thực hành không công bằng trong đánh giá: Đề cập đến việc xác định và xử lý các thực tiễn không công bằng trong đánh giá.
 6. Nguyên tắc dành cho người điều hành: Đưa ra chỉ thị cho người điều hành giám sát quá trình đánh giá.
 7. Chính sách kiểm duyệt nội bộ: Thiết lập khuôn khổ kiểm duyệt nội bộ các đánh giá để đảm bảo tính nhất quán và công bằng.
 8. Sổ tay giám khảo bên ngoài: Hướng dẫn toàn diện dành cho giám khảo bên ngoài về vai trò và trách nhiệm của họ.
 9. Đề cử và bổ nhiệm giám khảo bên ngoài: Trình bày chi tiết quy trình đề cử và bổ nhiệm giám khảo bên ngoài.
 10. Biểu mẫu báo cáo của người kiểm tra bên ngoài: Một biểu mẫu tiêu chuẩn để người kiểm tra bên ngoài báo cáo về các đánh giá mà họ giám sát.
 11. Quy trình Khiếu nại Học tập: Nêu rõ thủ tục để sinh viên khiếu nại các quyết định học tập.
 12. Mẫu đề cử giám khảo bên ngoài: Một mẫu được sử dụng để đề cử giám khảo bên ngoài.
 13. Thông báo khi bắt đầu kỳ thi: Một tài liệu có chứa thông báo sẽ được đọc khi bắt đầu kỳ thi.
 14. Đăng ký tham dự kỳ thi của thí sinh: Đảm bảo theo dõi chính xác việc đi học của học sinh trong kỳ thi.
 15. Chi tiết về Cán bộ Kiểm tra và Giám thị: Liệt kê các vai trò và thông tin liên hệ của nhân viên giám sát các kỳ thi.
 16. Báo cáo của giám thị kiểm tra: Một mẫu báo cáo dành cho giám thị để ghi lại quá trình kiểm tra và các sự cố.
 17. Trang trước của Đề thi: Tờ bìa viết về đề thi, nêu chi tiết thông tin về thí sinh và kỳ thi.
 18. Chính sách phản hồi bằng văn bản: Nêu chính sách cung cấp phản hồi bằng văn bản về các đánh giá cho sinh viên.
 19. Mẫu tóm tắt đánh giá Cấp 6: Mẫu để tạo tóm tắt đánh giá cho trình độ Cấp 6.
 20. Mẫu phê duyệt đánh giá nội bộ: Một biểu mẫu được sử dụng để phê duyệt nội bộ các đánh giá.
 21. Chính sách đếm từ - Đại học: Chi tiết chính sách đếm từ cho các bài đánh giá ở bậc đại học.
 22. Chính sách đếm từ - Sau đại học: Chỉ định chính sách đếm từ cho các đánh giá sau đại học.
 23. Hướng dẫn chấm luận văn: Đưa ra hướng dẫn chấm luận văn, đảm bảo tính thống nhất và công bằng.

17 Quy trình Hợp tác Học thuật (AP)

Quy trình Hợp tác Học thuật (AP) bao gồm một cách tiếp cận toàn diện để thiết lập, giám sát và quản lý sự hợp tác giữa MI Swiss và các tổ chức học thuật khác nhau. Điều này bao gồm việc đánh giá và phê duyệt nghiêm ngặt của các đại diện, đối tác cung cấp học thuật, đại lý và trung tâm nghiên cứu. Quá trình này đảm bảo rằng các mối quan hệ hợp tác phù hợp với các tiêu chuẩn của trường đại học về chất lượng, tuân thủ pháp luật, ổn định tài chính và sự xuất sắc trong giáo dục. Thông qua các quy trình và danh sách kiểm tra chi tiết, trường đặt mục tiêu duy trì các tiêu chuẩn học tập cao và nâng cao trải nghiệm của sinh viên đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ học thuật hiệu quả và bền vững.

 

1. Thủ tục phê duyệt người đại diện: Thiết lập một quy trình toàn diện để phê duyệt và quản lý người đại diện cũng như các thỏa thuận tiến triển, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn quy định và chất lượng.

 

2. Quy trình phê duyệt, giám sát và quản lý đối tác phân phối học thuật: Phác thảo quy trình phê duyệt và giám sát liên tục các đối tác phân phối học thuật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các tiêu chuẩn học tập và trải nghiệm của sinh viên.

 

3. Danh sách kiểm tra thẩm định đại lý: Cung cấp danh sách kiểm tra kỹ lưỡng để đánh giá các đại lý tiềm năng, tập trung vào các tiêu chuẩn chất lượng pháp lý, tài chính, hoạt động và giáo dục.

 

4. Quy trình Phê duyệt Trung tâm Nghiên cứu: Mô tả quy trình phê duyệt các trung tâm nghiên cứu, từ đánh giá ban đầu đến giám sát liên tục, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe, an toàn và chất lượng giáo dục.

18 Mô tả Chương trình (PS)

Mô tả Chương trình (PS) đề cập đến các tài liệu chi tiết nêu rõ mục tiêu, kết quả học tập, cấu trúc và phương pháp đánh giá của từng chương trình học thuật do một cơ sở giáo dục cung cấp. Các Mô tả Chương trình này đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết cho cả đội ngũ giảng viên và sinh viên, đảm bảo sự rõ ràng về những gì được mong đợi trong suốt quá trình học tập. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn học thuật và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu giáo dục, yêu cầu kiểm định và kỳ vọng của ngành, từ đó tạo điều kiện cho trải nghiệm giáo dục toàn diện và có cấu trúc.

Những tài liệu này bao gồm tất cả các chương trình do chính MI Swiss và các đối tác học thuật của chúng tôi thực hiện.

19 Chính sách Sức khỏe & An toàn

Các quy định về sức khỏe và an toàn là một bộ quy tắc và hướng dẫn được thiết kế để ngăn ngừa tai nạn và thương tích ở nơi làm việc và khu vực công cộng. Các quy định này nhằm đảm bảo một môi trường an toàn và lành mạnh cho nhân viên, sinh viên và công chúng bằng cách giải quyết các rủi ro và thực hiện các biện pháp giảm thiểu chúng.

 

Các quy định này bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm an toàn tại nơi làm việc, quy trình khẩn cấp, bảo trì thiết bị và cơ sở vật chất cũng như quản lý các chất độc hại. Việc tuân thủ các quy định này là bắt buộc và được các cơ quan hữu quan thực thi để bảo vệ phúc lợi và thúc đẩy văn hóa an toàn.

 

  • Tài liệu "Chính sách An toàn và Sức khỏe HS 1": phác thảo cách tiếp cận toàn diện của MI Swiss nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của nhân viên, sinh viên và những người khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật an toàn và sức khỏe của địa phương và quốc gia, nêu chi tiết cam kết của viện, trách nhiệm của tổ chức và các quy trình cụ thể để quản lý và giảm thiểu rủi ro. Chính sách này bao gồm nhiều lĩnh vực, bao gồm các quy trình khẩn cấp, đánh giá rủi ro và quản lý sự cố, nhằm tạo ra một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.
  • Tài liệu "Chính sách an toàn và sức khỏe học sinh HS 2": trình bày chi tiết về cam kết của MI Swiss trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các bên liên quan, đặc biệt tập trung vào học sinh trong cả môi trường học tập kết hợp và học tập từ xa. Nó quy định cụ thể trách nhiệm của người đại diện về sức khỏe và an toàn tại các trung tâm nghiên cứu, nghĩa vụ của sinh viên trong việc quản lý rủi ro và báo cáo sự cố, cũng như đưa hướng dẫn về sức khỏe và an toàn vào sổ tay và hướng dẫn sinh viên. Chính sách này cũng giải quyết các nhu cầu cụ thể của học sinh khuyết tật thông qua Kế hoạch sơ tán khẩn cấp cá nhân (PEEP) và đưa ra lời khuyên cho học sinh học từ xa về việc tạo ra một môi trường học tập an toàn.

20 Sổ tay Sinh viên (SS)

Bộ tài liệu sổ tay Sinh viên bao gồm nhiều chính sách và thủ tục liên quan đến sinh viên, đảm bảo một môi trường giáo dục toàn diện và hỗ trợ. Từ SS1, thiết lập hợp đồng học tập giữa sinh viên và tổ chức, đến SS10, nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do học thuật, mỗi tài liệu đều đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành trải nghiệm học tập tích cực và thuận lợi. SS2 tập trung vào việc giám sát và hỗ trợ các chương trình trực tuyến, trong khi SS3 trình bày chi tiết về thủ tục khiếu nại. SS4 và SS5 lần lượt đề cập đến vấn đề bảo vệ và hành vi của học sinh. SS6 và SS7 phân biệt các chính sách hoàn trả cho cư dân EU và ngoài EU, đồng thời SS8 bao gồm việc rút tiền vì lý do phi học thuật. Cuối cùng, SS9 và SS10 nhấn mạnh đến quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật, đảm bảo đối thoại học thuật cởi mở và tôn trọng.

 

Tiêu đề của mỗi tài liệu SS như sau:

 

  • SS1: Hợp đồng học tập của sinh viên
  • SS2: Quy trình hỗ trợ và giám sát sinh viên đối với các chương trình trực tuyến
  • SS3: Thủ tục khiếu nại của sinh viên
  • SS4: Tuyên bố chính sách bảo vệ
  • SS5: Quy tắc ứng xử của học sinh
  • SS6: Chính sách hoàn tiền cho cư dân EU
  • SS7: Chính sách hoàn tiền cho cư dân ngoài EU
  • SS8: Rút tiền vì lý do phi học thuật
  • SS9: Quy tắc thực hành quyền tự do ngôn luận
  • SS10: Chính sách Tự do Học thuật
  • SS11: Chính sách sử dụng được chấp nhận.

Quality Assurance Framework

Smart University Quality Assurance Framework

Accreditation & Recognition

Swiss Made Academic Programs

Liên hệ

Đồng hành cùng MI Swiss bằng cách gửi thông điệp đến chúng tôi