University of Information Technology and Management UITM

University of Information Technology and Management

University of Information Technology and Management – UITM (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu tại Ba Lan theo bảng xếp hạng U-Multirank uy tín của Liên minh Châu Âu, đặc biệt nổi bật với sự xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục.

Những nét chính

Xếp hạng U-MultiRank

Năm 2022, UITM đứng đồng hạng 1 Poland cùng Đại học Y khoa Warsaw theo bảng xếp hạng uy tín nhất Châu Âu U-MultiRank.

Công nhận bởi Bộ khoa học và giáo dục đại học Poland

Căn cứ giấy phép đào tạo đại học quốc gia số 81 cấp bởi Bộ khoa học và đào tạo Poland cũng như kiểm định chất lượng của Ủy ban đảm bảo chất lượng.

Giáo dục Tiên phong

UITM là cơ sở giáo dục tiên phong tại Ba Lan và là một trong bốn cơ sở giáo dục duy nhất tại châu Âu cung cấp chương trình đào tạo chuyên ngành về Quản trị Hàng không.

Đào tạo Nguồn lực

UITM không chỉ đào tạo hàn lâm mà còn đào tạo cho các doanh nghiệp tại Châu Âu và cung cấp nguồn lực cho các tên tuổi lớn như Lufthansa, Microsoft, CISCO,...

Các chương trình Đại học UITM công nhận và cấp bằng

Danh mục chương trình: