Mô hình S.T.E.P

Mô hình độc quyền với sự kết hợp tự học, lớp Live class, tập hợp bằng chứng năng lực và các dự án.

Lợi ích

Học viên học tại bất kỳ đâu và có thể ứng dụng kiến thức vào nơi làm việc thông qua việc tập hợp bằng chứng và các dự án.

Mô hình S.T.E.P áp dụng cho chương trình đào tạo

01 (S) Self-Study - Tự học trên LMS

Nền tảng LMS được đăng tải các tài nguyên học tập phong phú, các module tự học hấp dẫn và học viên được cá nhân hoá quá trình học tập nhằm giúp học viên "Biết" kiến thức. Đây là bước đầu tiên để học viên có thể tiếp cận mục tiêu đào tạo, các nội dung đào tạo chính nhằm hình thành ý tưởng về bài giảng cũng như hình thành các câu hỏi để phục vụ cho bước học tập tiếp theo.

02 (T) Training & Tutoring - Học với lớp Live Class

Sau bước đầu tiên là "Tự học", học viên đã có ý niệm về mục tiêu đào tạo và đã có những kiến thức tổng quan về chương trình đào tạo, học viên cũng đã hình thành các câu hỏi, các thắc mắc thì bước này sẽ giúp học viên hiểu sâu, khám phá cách ứng dụng các lý thuyết vào thực tiễn, cũng như làm rõ các quan điểm, các thắc mắc, các quan điểm với sự hỗ trợ của giảng viên và các bạn đồng học.

 

Giai đoạn này được triển khai với mô hình lớp học truyền hình trực tuyến (Live Class) giúp học viên có thể tương tác trực tiếp với giảng viên và bạn học như học thực sự trên lớp truyền thống.

03 (E) Evidence of Competency - Chứng minh năng lực

Sau khi đã có được kiến thức chuyên sâu ở giai đoạn học Live Class với giảng viên và/ hoặc trợ giảng, học viên được giao các bài tập để ứng dụng kiến thức vào nơi làm việc.

Khác với các mô hình đào tạo thông thường, tập trung vào hỏi và đáp, các bài tập của SIMI Swiss và MI Swiss đều ở dạng nhập vai. Học viên được đặt trong bối cảnh thực tế và cùng với kiến thức đã được trang bị cũng như kinh nghiệm của chính bản thân để đưa ra các giải pháp ứng dụng.

Các giải pháp được hiện thực hoá thông qua các bằng chứng năng lực (competency) và học viên sẽ chứng minh mình đạt được các năng lực này để hoàn tất môn học và chương trình.

100% các chương trình của SIMI Swiss và MI Swiss đáp ứng khung năng lực nghề nghiệp quốc gia cho từng vị trí công việc. Với việc sử dụng khung năng lực và bằng chứng năng lực để làm cơ sở đánh giá, chương trình của SIMI Swiss và MI Swiss được xem là hiệu quả nhất hiện nay trong bối cảnh người sử dụng lao động và doanh nghiệp cần ứng viên có năng lực làm việc thay cho việc giỏi giải các bài tập.

04 (P) Projects - Dự án tốt nghiệp

Cuối mỗi chương trình, sau khi học viên đã đạt các năng lực thông qua từng môn học, giai đoạn này học viên sẽ có cơ hội áp dụng tất cả các năng lực đã học vào bài tập lớn để tốt nghiệp. Bài tập lớn chính là giải pháp thực tiễn ngay tại nơi làm việc hoặc ngành nghề mà mình quản lý (đối với cấp độ Tiến sĩ).

 

Học viên được hỗ trợ hoàn thành dự án bởi giảng viên hướng dẫn trong thời gian thực hiện dự án. Với cấp độ Tiến sĩ, học viên còn có cơ hội và được hướng dẫn để công bố nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc hệ thống ISI/SCOPUS.

Hiệu quả của lớp học Live Class

Lợi thế của mô hình học tại nơi làm việc (WBL)

Uyển chuyển

Lớp học Live Class giúp bạn có thể học bại bất kỳ đâu.

Tương thích

Học viên có thể tự sắp xếp thời gian biểu học tập phù hợp.

Học ứng dụng

Chương trình kết hợp giữa học với giảng viên và trợ giảng địa phương.

Áp dụng ngay

Áp dụng ngay kiến thức vào nơi làm việc với bài tập định hướng nhập vai.

Tự nghiên cứu

Gia tăng khả năng tự học và nghiên cứu với bài giảng thiết kế độc đáo.

Phát triển sự nghiệp

Khả năng ứng dụng ngay vào nơi làm việc thông qua từng môn học giúp gia tăng cơ hội nghề nghiệp.

Tiết kiệm tối đa học phí với sự cam kết của đại học đối tác

Học chương trình gốc Thuỵ Sĩ nhưng học phí chỉ khoảng 20%

Do không phải nhận văn bằng từ SIMI Swiss, học viên vẫn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ với kiểm định cấp cao, vừa có thể tận hưởng được chính sách trợ phí từ đại học đối tác. Các đối tác mà MI Swiss chọn đều là các đại học hàng đầu của các quốc gia.

Học chương trình
Thuỵ Sĩ và nhận bằng từ đại học đối tác với trợ phí và hệ thống hỗ trợ độc quyền

Đồng hành cùng MI Swiss bằng cách gửi thông điệp đến chúng tôi