Campus của bạn không bao giờ nghỉ!

Học theo lịch trình của riêng bạn từ bất kỳ đâu với nền tảng e-learning tiên tiến của MI Swiss và phương pháp giảng dạy độc đáo của chúng tôi.

Tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống, và học tập - bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.

Các khóa học trực tuyến

Phương pháp giảng dạy toàn diện bao gồm tài liệu học, bài giảng video, và các bài kiểm tra tự học.

Bài tập & Bài kiểm tra

Hoàn thành các bài kiểm tra và bài tập trực tuyến giúp mang lại các chứng chỉ và micro-crendentials.

Tích luỹ các chứng chỉ

Tích lũy một loạt các chứng chỉ có thể giúp nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường hồ sơ của bạn trong lĩnh vực bạn chọn.

Chiến lược học tập thành công

Các chương trình trực tuyến của MI Swiss được đối ứng với phương pháp Bloom và phù hợp với khái niệm học tập cho người trưởng thành.

01 Tổng quan Mô-đun

Tổng quan Mô-đun là phần quan trọng nhất trong việc định hình cảm nhận ban đầu của người học. Nó cần phải hấp dẫn, súc tích và để lại ấn tượng mạnh, bởi vì khi tiếp xúc với nội dung, người học thường sẽ nhớ điều đầu tiên họ nhìn thấy.

02 Kết quả học tập

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về những gì người học sẽ được đào tạo và khả năng họ sẽ đạt được sau khi hoàn thành bài học. Điều này không chỉ giúp người học hiểu được mục đích của mô-đun mà còn là cơ sở cho việc đánh giá quá trình học và sự hiểu biết của họ sau mỗi buổi học.

03 Giới thiệu

Phần giới thiệu của Mô-đun được dùng để tạo ra một khung cảnh về nội dung cụ thể mà Mô-đun sẽ bao gồm và mục tiêu cuối cùng của nó. Mục đích là kích thích sự hứng thú và mong muốn của người học trong việc khám phá Mô-đun hoặc các thành phần của nó.

04 Tell Me

Tôi cần phải biết gì? Nội dung ngắn gọn này giới thiệu các lý thuyết và khái niệm mà người học cần phải biết. Phần này được dùng để giới thiệu các ý tưởng chính và lý thuyết với các giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ để người học có thể hiểu và kết nối. Nếu có thể, chúng sẽ bao gồm các lý thuyết khác nhau để người học có thể so sánh và đánh giá chúng trong ngữ cảnh của kỹ năng mà họ cần phát triển.

05 Show Me

Tôi có được cung cấp ví dụ không? Sử dụng các ví dụ thực tế/cụ thể để minh họa các khái niệm và lý thuyết được trình bày. Những ví dụ này được thiết kế để giúp người học hiểu rõ hơn về cách mà các ý tưởng được trình bày liên quan đến thế giới thực và ví dụ từ cuộc sống hàng ngày. Quan trọng là mọi phương tiện được sử dụng đều phải kích thích cảm xúc của người học và phản ánh thực tế. Chúng cũng cần phải cập nhật và phù hợp để thu hút đối tượng quốc tế.

06 Involve Me

Điều này liên quan đến tôi như thế nào? Ứng dụng các lý thuyết và khái niệm được trình bày. Phần này được thiết kế để cho phép người học tổng hợp kiến thức bằng cách yêu cầu họ thực hiện một công việc có liên quan đến họ và có ứng dụng trực tiếp đối với vai trò/lĩnh vực làm việc của họ. Một số ví dụ bao gồm các bài tập tự phản ánh, đưa ra một tình huống thực tế trong công việc, và đặt ra các câu hỏi mở (ví dụ như làm thế nào họ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, hoặc làm thế nào họ phản ứng trong một tình huống nhất định, phân tích các trường hợp nghiên cứu). Điều này tạo cơ hội cho họ để thách thức các ý tưởng và kiến thức.

07 Show Me More

Tôi có thể tìm thông tin thêm ở đâu? Tài liệu mở rộng cung cấp cơ hội cho người học tìm hiểu sâu hơn về chủ đề/các lĩnh vực tương ứng.

08 Test me

Tôi đã học được điều gì? Tự kiểm tra để đánh giá sự tiến bộ và hiểu biết. Phương tiện này giúp người học tự đánh giá kiến thức của mình về từng phần. Có thể sử dụng nhiều phương pháp như tìm từ, trò chơi, điền từ vào chỗ trống, trắc nghiệm, và các hình thức khác. Hãy xem mô hình mẫu để biết cách thực hiện.

09 Remind me

Chúng ta đã đề cập đến những gì? Tóm tắt những điểm quan trọng và vấn đề đã được nêu ra. Phần này là phần cuối cùng mà người học sẽ nhìn thấy, vì vậy nó cần được cấu trúc một cách giúp họ ghi nhớ lâu hơn.

10 Feedback

Làm thế nào để đánh giá quá trình học của tôi? Phản hồi liên quan đến các cơ hội học tập phù hợp để củng cố và định vị lại kiến thức.

Mức độ nỗ
lực và thành công của chúng tôi được lượng hóa bằng con số, với mô hình STEP.

Self Study

Tự học với video và tài liệu học tập trong Hệ thống quản lý học tập.

Training & Tutor

Tham gia lớp học trực tuyến với giảng viên hoặc trợ giảng để mở rộng kiến thức và áp dụng những gì học được.

Evidences

Thu thập minh chứng để đảm bảo rằng bạn có thể áp dụng kiến thức của mình tại nơi làm việc.

Projects

Thực hiện các dự án cuối cùng và áp dụng toàn bộ kiến thức mà bạn đã học được từ tất cả các học phần.