Giấy phép cấp bởi Zug Canton

MI Swiss thừa hưởng tiêu chuẩn chất lượng của SIMI Swiss

MI Swiss là đơn vị được thành lập với giấy phép từ Zug Canton, Giấy phép pháp lý số CHE-258.08.017. MI Swiss có quyền cung cấp các chương trình giáo dục đại học từ Cử nhân đến Tiến sĩ và cấp văn bằng tư theo Luật Thụy Sĩ.

Kiểm định cấp cao nhất bởi ASIC UK

Là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, MI Swiss cũng sở hữu và bị kiểm soát bởi tiêu chuẩn kiểm định của SIMI Swiss bao gồm ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities). ASIC là tổ chức kiểm định độc lập của chính phủ Anh Quốc và có mặt tại hơn 70 quốc gia. ASIC cũng là thành viên của The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), thành viên của BQF (British Quality Foundation), thành viên của the International Schools Association (ISA) và EDEN (European Distance and E-Learning Network).

SVEB Switzerland

SVEB – Swiss Federation for Adult Learning (Schweizerischer Verband für Weiterbildung) là tổ chức cấp Liên bang của đào tạo cho người đi làm và cũng là tổ chức xây dựng chính sách với mô hình học tập cho người lớn và học tập suốt đời.

The Higher Education Accreditation Division (HEAD)

HEAD là tổ chức kiểm định độc lập của Đức. Việc đạt được kiểm định bởi HEAD nhằm minh chứng tiêu chuẩn chất lượng MI Swiss đang áp dụng tương thích với tiêu chuẩn đào tạo đại học của Châu Âu (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp Châu Âu (the European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training) và tiêu chuẩn chất lượng ISO dành riêng cho cơ sở giáo dục ISO 21001.

Hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc

Toàn bộ chương trình của SIMI Swiss và MI Swiss được công nhận bởi hệ thống văn bằng năng lực quốc gia OTHM, công nhận bởi Ofqual UK.Gov.

Công nhận bởi khung năng lực quốc gia Scotland

Công nhận bởi LEB

Chương trình của SIMI Swiss và MI Swiss được công nhận bởi London Examinations Board, được công nhận bởi khung năng lực quốc gia Scotland SCQF (the Scottish Credit and Qualifications Framework).

ISO 21001:2018 EOMS

SIMI Swiss và MI Swiss được AQS Anh Quốc công nhận hệ thống quản lý giáo dục đạt tiêu chuẩn ISO 21001:2018. Tiêu chuẩn này cũng tương thích và đáp ứng tiêu chuẩn European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) và hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục Châu Âu Quality Assurance in the Higher Education Area Requirements (EGS).

Tư vấn miễn phí

Chào mừng đến với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss). Với MI Swiss, bạn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ và nhận văn bằng từ đại học đối tác với trợ phí và các hỗ trợ độc quyền.