Swiss-made higher education with full accreditation

MI Swiss chỉ hợp tác và triển khai các chương trình từ những đại học hàng đầu. Thông qua những thoả thuận hợp tác và trợ phí, học viên được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ, nhận văn bằng từ đại học đối tác với mức chi phí thấp hơn chương trình gốc của cả SIMI Swiss và đại học đối tác.

Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị

Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học

Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục