London Examinations Board University of Gloucestershire

London Examinations Board và Đại học công lập Anh Quốc Gloucestershire

Về London Examinations Board (LEB)

Về University of Gloucestershire (UoG)

Đối tác học thuật

LEB hợp tác với một trong những đại học hàng đầu tại Anh Quốc - Đại học công lập Anh Quốc Gloucestershire, nhằm triển khai giai đoạn Thạc sĩ Top-up trực tuyến.

Công nhận bởi SCQF

LEB Professional Diploma in Business Adminstration đạt kiểm định bởi chính phủ Scotland, SCQF Level 11 tương ứng với Thạc sĩ Level 7 khung năng lực Châu Âu EQF.

Thành tựu học thuật

UoG và LEB tự hào khi đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là những thành tựu phản ánh sự nỗ lực trong việc hỗ trợ học viên gặt hái được các kỹ năng và trình độ cần thiết để phát triển con đường sự nghiệp.

Chương trình LEB & đại học Gloucestershire công nhận và cấp bằng

Danh mục chương trình: