Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss

Kiểm định toàn diện

Tất cả chương trình do MI Swiss hợp tác với đại học đối tác được kiểm định toàn diện cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình.

Thành viên của SIMI Swiss

MI Swiss tự hào là Viện hợp tác quốc tế thuộc SIMI Swiss, Viện đại học và sau đại học đầu tiên tại Zug, Switzerland.

Học tại nơi làm việc

Lấy bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ với ứng dụng và phát triển ngay tại nơi làm việc thông qua hệ thống Live Class và trợ giảng độc quyền.

Học với SIMI
Swiss và lấy bằng từ đại học đối tác

Trong bối cảnh học phí của SIMI Swiss đắt đỏ và các chính sách trợ phí của SIMI Swiss ngày càng cạn kiệt, MI Swiss giúp học viên vẫn học chương trình gốc đẳng cấp của SIMI Swiss, nhưng tiết kiệm tối đa chi phí do lấy bằng từ đại học đối tác thay vì lấy bằng của SIMI Swiss.

Học với SIMI Swiss
Công nhận kết quả
Nhận bằng từ ĐH đối tác

MI Swiss: Giới thiệu ngắn

Lợi thế

Học và ứng dụng ngay tại nơi làm việc với lớp Live Class và trợ giảng.

Nhận bằng từ đại học đối tác như du học toàn thời gian.

Chương trình kiểm định và công nhận toàn diện với trợ phí tối ưu.

Chương trình kiểm định và công nhận toàn diện

MI Swiss chỉ hợp tác và triển khai các chương trình từ những đại học hàng đầu. Thông qua những thoả thuận hợp tác và trợ phí, học viên được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ, nhận văn bằng từ đại học đối tác với mức chi phí thấp hơn chương trình gốc của cả SIMI Swiss và đại học đối tác.

Học chương trình
Thuỵ Sĩ và nhận bằng từ đại học đối tác với trợ phí và hệ thống hỗ trợ độc quyền

The 'Swiss Made' MBA program at MI Swiss transformed my career prospects, thanks to its globally recognized accreditation and outstanding student services.

MBA Graduate, Entrepreneur & Founder of a Tech Start-Up Sofia Martinez

The MI Swiss BBA program gave me a strong business foundation. Its outstanding student services and varied post-graduation paths significantly sped up my career progression.

BBA Graduate, Now Marketing Analyst at a Global Firm Lucas Berger

Tư vấn miễn phí

Chào mừng đến với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss). Với MI Swiss, bạn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ và nhận văn bằng từ đại học đối tác với trợ phí và các hỗ trợ độc quyền.