Swiss-made higher education with full accreditation

MI Swiss chỉ hợp tác và triển khai các chương trình từ những đại học hàng đầu. Thông qua những thoả thuận hợp tác và trợ phí, học viên được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ, nhận văn bằng từ đại học đối tác với mức chi phí thấp hơn chương trình gốc của cả SIMI Swiss và đại học đối tác.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Giáo dục

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh