Tìm hiểu về Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss)

01 MI Swiss là trường nào?

Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss) là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss.

MI Swiss hoạt động độc lập với giấy phép được cấp riêng bởi Canton Zug, Thuỵ Sĩ. Căn cứ giấy phép được cấp, MI Swiss có năng lực và quyền đào tạo và cấp Private Degree từ cấp thấp nhất lên đến Tiến sĩ.

Trong bối cảnh học phí của SIMI Swiss đắt đỏ và các chính sách trợ phí của SIMI Swiss cho sinh viên quốc tế dần cạn kiệt, MI Swiss được cấp phép hoạt động nhằm đảm bảo học viên có thể học chương trình của SIMI Swiss nhưng vẫn tiết kiệm được tối đa chi phí khi học viên chỉ nhận văn bằng của đại học đối tác mà không phải từ SIMI Swiss.

Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế của MI Swiss, học viên vừa có thể học chương trình gốc đã được kiểm định từ SIMI Swiss, vừa tiết kiệm chi phí thông qua các thoả thuận hợp tác giữa SIMI Swiss và đại học đối tác.

02 MI Swiss đem lại lợi ích gì cho học viên?

Vì học viên chỉ nhận văn bằng từ đại học đối tác, không phải từ SIMI Swiss, nên học viên tiết kiệm đáng kể chi phí trong khi vẫn được tham gia chương trình gốc Thuỵ Sĩ đã được kiểm định. Hoạt động hợp tác quốc tế của MI Swiss giúp:

  • Học viên được tham gia chương trình gốc Thuỵ Sĩ của SIMI Swiss.
  • Học viên tiết kiệm chi phí khi không lấy văn bằng của SIMI Swiss mà từ các đại học đối tác.
  • Là chương trình được kiểm định và công nhận rộng rãi, học viên được nhiều đại học công nhận cùng một lúc giúp tối ưu hoá quá trình học, công nhận kết quả cũng như nhận được nhiều văn bằng cùng một lúc từ các đại học đối tác.
  • Vẫn được hưởng các hệ thống hỗ trợ học thuật và tiếng Anh từ đối tác của SIMI Swiss toàn cầu.

03 Vì sao học viên chỉ nhận bằng từ đại học đối tác?

Trong bối cảnh học phí SIMI Swiss cực kỳ đắt đỏ nhưng nhu cầu của học viên vẫn muốn được học với chương trình tiêu chuẩn Thuỵ Sĩ, do đó MI Swiss ra đời nhằm giải quyết nhu cầu này. Với sự sắp xếp của MI Swiss với đại học đối tác, học viên sẽ học với SIMI Swiss nhưng chỉ lấy bằng của đại học đối tác để tiết kiệm chi phí.

Mặc dù không lấy văn bằng của SIMI Swiss, nhưng các đại học mà MI Swiss hợp tác và cấp văn bằng đều là các đại học hàng đầu của các quốc gia.

04 Bản thân MI Swiss có phải là trường kiểm định không?

Mặc dù chỉ là Viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss, nhưng MI Swiss là Viện đại học được cấp phép độc lập từ Zug Canton, có quyền và năng lực để đào tạo và cấp văn bằng Private Degree độc lập từ Cử nhân đến Tiến sĩ.

MI Swiss thừa hưởng toàn bộ hệ thống kiểm định và công nhận của SIMI Swiss. SIMI Swiss được kiểm định và công nhận toàn diện cả ở cấp tổ chức và cấp chương trình bởi các tổ chức kiểm định độc lập uy tín.

05 Đại học đối tác công nhận kết quả đào tạo như thế nào?

Do toàn bộ chương trình của SIMI Swiss là chương trình được kiểm định toàn diện, do đó các đại học đối tác dễ dàng công nhận quá trình học tập của học viên và cấp văn bằng.

Việc hợp tác của MI Swiss với các đại học đối tác không phải chỉ để công nhận kết quả, mà còn là giải pháp hữu hiệu để giúp học viên tiết kiệm chi phí khi không lấy văn bằng từ SIMI Swiss.

05 MI Swiss sử dụng phương pháp đào tạo nào?

Học viên là học viên chính thức của SIMI Swiss, Viện đại học chủ quản của MI Swiss.

Học viên được học chương trình theo mô hình STEP giúp học viên có thể học bất kỳ đâu và áp dụng ngay chính tại nơi làm việc của mình. Mô hình STEP bao gồm

  • S - Self-Study in LMS (Learning Management System): Tự học với bài giảng được đăng tải trên LMS.
  • T - Training & Tutoring: Tham gia lớp Live Class với giảng viên nước ngoài và lớp trợ giảng địa phương.
  • E - Evidence of Competency: Tập hợp bằng chứng thông qua việc làm bài tập hoặc các bằng chứng nhằm đảm bảo kiến thức đã học được áp dụng.
  • P - Projects with Applied Knowledge: Làm dự án hoặc luận án cuối khoá nhằm tổng hợp kiến thức đã học vào thực tiễn.

Đăng ký trực tuyến