Hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM

Hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM

OTHM là hệ thống công nhận văn bằng theo khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF (Regulated Qualification Framework), được quy định bởi Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation). OTHM có một mạng lưới với nhiều trung tâm giảng dạy trên toàn cầu để cấp bằng trong nhiều lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Giáo dục và Đào tạo, Quản trị Nhân sự,…

Những nét chính

Đối tác học thuật

OTHM đã thiết lập các mối quan hệ học thuật bền chặt ở Vương Quốc Anh và nước ngoài để đảm bảo rằng bằng cấp của OTHM được công nhận trên toàn cầu.

Công nhận bởi Ofqual UK

OTHM được Ofqual (Office of the Qualifications and Examinations Regulation) công nhận văn bằng đạt đủ tiêu chuẩn giáo dục quốc gia Vương Quốc Anh.

Công nhận bởi WES Hoa Kỳ và Canada

OTHM được công nhận bởi WES (World Education Services) Hoa Kỳ và Canada, là tổ chức đánh giá và công nhận văn bằng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thành viên của FAB

OTHM là thành viên của FAB (Federation of Awarding Bodies), là liên đoàn công nhận các tổ chức đánh giá, trao bằng và công nhận bằng cấp tại UK và quốc tế.

Các chương trình OTHM công nhận và cấp bằng

Danh mục chương trình: