Tiến sĩ khoa học Chuyên ngành Quản trị

Văn bằng kép từ hệ thống giáo dục Thụy Sĩ và Ba Lan

 • Doctor of Philosophy in Majors từ Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS). 
 • Doctor of Business Administration từ University of Information Technology and Management (UITM).

Khác biệt

Tiết kiệm 85%

Học viên vẫn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ từ SIMI Swiss vừa tiết kiệm lên đến 85% chi phí (so với học phí gốc của SIMI Swiss) do không trực tiếp nhận văn bằng của SIMI Swiss và được hỗ trợ từ đại học đối tác.

Văn bằng kép

Do các chương trình được kiểm định và công nhận chéo giữa nhiều hệ thống giáo dục, học viên đạt được nhiều văn bằng và công nhận kết quả sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ học thuật

Nghiên cứu sinh được hỗ trợ từ đội ngũ học thuật, bổ nhiệm cố vấn nghiên cứu và cố vấn hỗ trợ xuất bản các bài nghiên cứu trên các tạp chí ISI/SCOPUS (tùy chọn).

Hybrid Learning

Áp dụng lớp học truyền hình trực tiếp kết hợp trợ giảng địa phương và hỗ trợ học thuật, giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập của người học.

Chi tiết chương trình

01 Giới thiệu

Chương trình Tiến sĩ Văn bằng kép là chương trình kết hợp giữa Tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional doctorate) và Tiến sĩ định hướng nghiên cứu khoa học chuyên sâu (Doctor of Philosophy - PhD) - là sự lựa chọn lý tưởng cho các nghiên cứu sinh mong muốn phát triển kỹ năng nghiên cứu có tính ứng dụng cũng như hàn lâm. Chương trình này cung cấp cho người học khả năng xuất bản nghiên cứu trên các tạp chí uy tín như ISI/SCOPUS, đồng thời tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh tích luỹ kinh nghiệm và năng lực trong cả hai lĩnh vực nghiên cứu trên. 

Do chương trình triển khai theo theo mô hình nghiên cứu (By research), nghiên cứu sinh sẽ được tiếp cận các lĩnh vực nghiên cứu ngay từ giai đoạn ban đầu. Họ sẽ được hướng dẫn bởi các giảng viên có kinh nghiệm và được hỗ trợ bởi các đối tác địa phương trong quá trình hoàn thành nghiên cứu của mình.

 
Chương trình Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành (Dual Doctorate in Majors) Văn bằng kép là chương trình do MI Swiss triển khai, trong đó học viên sẽ nhận được văn bằng từ cả Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS Swiss) và một trong những trường đại học hàng đầu tại Ba Lan - University of Information Technology and Management (UITM).

Thông qua Viện Hợp tác Quốc tế MI Swiss, nghiên cứu sinh có thể tham gia vào chương trình gốc và nhận được hỗ trợ học tập độc quyền của SIMI Swiss, đồng thời lấy bằng từ các trường đại học đối tác. Mô hình này giúp học viên tiết kiệm tới 85% học phí so với chi phí gốc khi không lấy bằng trực tiếp từ SIMI Swiss.

02 Chương trình

Chương trình bao gồm các môn học nền tảng, một luận văn Tiến sĩ và giai đoạn đăng bài báo quốc tế trên hệ thống tạp chí thuộc nhóm ISI/SCOPUS. Chương trình gồm 150 ECTS Credits (tương ứng với 300 UK Credits) kéo dài tối thiểu 3 năm và không được phép kéo dài quá 5 năm.

Các môn học nền tảng bao gồm:
  • Course: Developing Research Capability (30 ECTS Credits)
  • Activity: Present Research Proposal in the Colloquium
  • Course: Advanced Research Design and Methodologies (30 ECTS Credits)
Giai đoạn làm luận văn Tiến sĩ Khoa học (60 ECTS Credits):
  • Activity: Working with Research Supervisor for Dissertation
  • Activity: Present the research result in Colloquium
  • Activity: Defend the Dissertation
Giai đoạn đăng bài báo quốc tế (30 ECTS Credits):
  • Course: How to Publish the Academic Paper
  • Activity: Public your research paper
Các chuyên ngành Tiến sĩ Khoa học có thể lựa chọn:
  • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
  • Quản trị Marketing
  • Quản trị Tài chính
  • Quản trị Chiến lược
  • Quản trị hoạt động Bảo hiểm
  • Quản trị hoạt động Du lịch
  • Quản trị Logistics
  • Quản trị Nhân sự
  • Quản trị Hành chính
  • Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật
  • Quản trị Thương mại Điện tử
  • Quản trị Hệ thống Thông tin Quản lý
  • Quản trị Thiết kế
  • Quản trị Tổ chức Phi lợi nhuận

Hoặc những chuyên ngành khác phụ thuộc vào lĩnh vực của luận án Tiến sĩ.

Học viên sau khi hoàn tất chương trình:
1. Có thể phát triển nghiên cứu phù hợp với bối cảnh nghiên cứu chuyên ngành Quản trị và Quản lý
  • Đánh giá tầm quan trọng, tính thực tiễn, khả năng có thể nghiên cứu của vấn đề cần nghiên cứu chuyên ngành Quản trị và Quản lý.
  • Phát triển và điều chỉnh mục đích nghiên cứu cho phù hợp với định hướng, mục tiêu nghiên cứu và trong giới hạn thời gian nghiên cứu.
  • Phân tích, xem xét các tuỳ chọn và đưa ra sự lựa chọn nghiên cứu phù hợp.

2. Có khả năng tập hợp, sắp xếp, lựa chọn các cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu bậc Tiến sĩ

  • Tập hợp các cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu kinh doanh và quản lý.
  • Phân nhóm và hình thành cấu trúc cơ sở lý thuyết phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học quản lý.

3. Khả năng thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh

  • Biết cách xem xét các nghiên cứu tiền nhiệm, biết lựa chọn các nghiên cứu có liên quan để hỗ trợ cho nghiên cứu dự kiến thực hiện.
  • Thiết kế nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và khung thời gian nghiên cứu.
  • Điều chỉnh phương pháp nghiên cứu đã chọn lựa với sự cân nhắc đến đạo đức nghiên cứu và tính khả thi.

4. Khả năng hình thành đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) và nghiên cứu hoàn chỉnh

  • Hình thành câu hỏi nghiên cứu, xem xét cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
  • Xây dựng nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua hình thành luận án Tiến sĩ hoàn chỉnh với chuyên ngành lựa chọn.
  • Biết cách trình bày nghiên cứu trước hội đồng khoa học.
  • Năng lực phản biện và thuyết phục.

5. Khả năng đăng công bố quốc tế

  • Hình thành định dạng bài báo quốc tế theo chính sách và yêu cầu của tạp chí.
  • Viết cách làm việc với nhóm peer-review để xem xét và hoàn thiện kết quả nghiên cứu.
  • Biết cách phản biện khi được yêu cầu trình bày hoặc đối chất về tính khoa học của công bố quốc tế.
  • Khả năng thu gọn kiến thức từ nghiên cứu toàn diện thành định dạng của bài báo quốc tế.
  • Khả năng kết nối với các nhà khoa học để gia tăng tham chiếu sau khi công bố.
Đánh giá và xác nhận kết quả học tập:

Tất cả các môn học và luận văn Tiến sĩ khoa học của chương trình Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành theo mô hình nghiên cứu được đánh giá bởi chính SIMS Swiss, và một trong những đại học tốt nhất Poland - UITM. Học viên phải chứng minh lĩnh hội được kiến thức và đạt được năng lực học thuật và nghiên cứu được mô tả chi tiết trong Syllabus của chương trình.

03 Đầu vào

Ứng viên đăng ký tham gia chương trình bên cạnh các yêu cầu đầu vào, bộ phận xét tuyển hồ sơ cũng xem xét tính phù hợp của ứng viên trước khi tham gia chương trình nhằm đảm bảo việc có thể lĩnh hội, và đạt được các lợi ích khi tham gia chương trình.

Ứng viên cần đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:
 • Bằng thạc sĩ các chuyên ngành từ các đại học được kiểm định. Với các đại học trong nước chưa có kiểm định quốc tế, đối tác khoa học của SIMI tại Việt Nam sẽ tiến hành làm các thủ tục thẩm định.
 • Bằng Level 7 theo hệ EQF hoặc tương đương. Bằng Level 7 Diploma phải từ các tổ chức được quyền cấp bằng và đã được kiểm định công nhận.
Yêu cầu tiếng Anh:
 • Tiếng Anh đạt tối thiểu khung năng lực CEFR (Common European Framework of Reference) ở mức B2 hoặc tương đương.
 • Hoặc, chứng chỉ IELTS 5.5 với kỹ năng Speaking và Writing phải đạt từ 5.5 hoặc tương đương.
Lưu ý:

1. Trong trường hợp ứng viên không có chứng chỉ tiếng Anh, SIMI và đối tác khoa học độc quyền tại Việt Nam (Viện LAS VN) tiến hành bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ và xem xét từng ứng viên.

 

2. MI Swiss và SIMI Swiss không chấp nhận bằng cấp đầu vào từ các trường đại học giả mạo, các trường đại học thuộc nhóm Diploma Mills, các đại học có kiểm định nhưng từ các tổ chức kiểm định không uy tín.

 

3. MI Swiss và SIMI Swiss bảo lưu quyền quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận căn cứ vào yêu cầu của đơn vị kiểm định và chỉ tiêu tiếp nhận toàn cầu của MI Swiss và SIMI Swiss.

04 Mô hình học tập

Các chương trình tại SIMI Swiss và MI Swiss được thiết kế giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập cho người đi làm bận rộn bằng cách áp dụng mô hình Hybrid. Học viên có thể học và lấy bằng như du học toàn thời gian mà không phải sống và sinh hoạt tại nước ngoài như sinh viên học toàn thời gian.

 

Với mục tiêu đem lại trải nghiệm học tập hiệu quả và thích ứng với bối cảnh giáo dục toàn cầu, mô hình học tập Hybrid hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa lớp học truyền hình trực tiếp (Live Class) và trợ giảng địa phương (trực tuyến).

 

Video sau đây sẽ cung cấp cho người học cái nhìn trực diện và tổng quan về Mô hình học tập Hybrid độc quyền tại SIMI Swiss:

 

Hệ thống hỗ trợ:

Nhằm đảm bảo học viên vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập chương trình quốc tế, đối tác khoa học độc quyền của MI Swiss tại Việt Nam và Châu Á triển khai hệ thống hỗ trợ với chi tiết như sau:

 

Phương pháp sư phạm hiệu quả:

Tại SIMI, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính hiệu quả của các chương trình. Đối với phương pháp giảng dạy độc quyền được thiết kế riêng cho người đi làm bận rộn, chúng tôi đặc biệt tin rằng phương pháp này sẽ cho phép người học tích hợp liền mạch lý thuyết nền tảng và kiến thức chuyên môn vào bối cảnh cuộc sống và nghề nghiệp thực tế.

 

Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về phương pháp sư phạm này:

 

05 Hỗ trợ nghiên cứu

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất mà sinh viên cao học thường gặp phải là thiếu sự hỗ trợ từ phía giảng viên hướng dẫn, điều này ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu của họ. Kết quả là, có đến 80% sinh viên tiến sĩ không thể hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn.

 

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, SIMI Swiss và MI Swiss đã triển khai chương trình học với sự hỗ trợ từ các giảng viên hướng dẫn giàu kinh nghiệm để đồng hành cùng sinh viên suốt quá trình phát triển nghiên cứu của họ.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, SIMI Swiss và MI Swiss đã phát triển một chương trình với các cố vấn nghiên cứu tận tâm để hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên trong suốt giai đoạn phát triển nghiên cứu, sau khi hoàn thành đề xuất của họ thông qua các khóa học khác nhau.

 

Mặc dù giảng viên hướng dẫn không trực tiếp tham gia vào vào quá trình thực hiện nghiên cứu cho sinh viên, nhưng sự hỗ trợ và kinh nghiệm của họ vẫn đóng vai trò quan trọng. Điều này giúp đảm bảo rằng sinh viên có nền tảng vững chắc để hoàn thành nghiên cứu một cách chất lượng và đúng thời hạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí uy tín như ISI/SCOPUS.

 

Video sau đây sẽ cung cấp cho người học cái nhìn trực diện và tổng quan về Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc quyền tại SIMI Swiss:

 

06 Hỗ trợ đăng bài báo khoa học

Sở hữu khả năng xuất bản các bài báo quốc tế là một kỹ năng quan trọng để củng cố uy tín của một nhà nghiên cứu. Nó không chỉ làm tăng giá trị của công trình nghiên cứu mà còn giúp lan tỏa kiến thức tới cộng đồng.

 

Chương trình Tiến sĩ Văn bằng kép không bắt buộc sinh viên phải xuất bản các bài báo quốc tế. Tuy nhiên, SIMI Swiss và MI Swiss luôn cung cấp các hoạt động bổ sung để hỗ trợ những sinh viên có mong muốn công bố nghiên cứu của mình trên các tạp chí ISI/SCOPUS uy tín.

 

Sau khi hoàn thành nghiên cứu của mình, sinh viên có mong muốn xuất bản bài báo khoa học sẽ được chỉ định một giảng viên hướng dẫn (người này có thể giống hoặc khác với giảng viên hỗ trợ nghiên cứu của họ). Sinh viên sẽ được hỗ trợ thông qua các hội thảo bổ sung để giúp họ xuất bản công trình của mình một cách xuất sắc.

07 Văn bằng

Tất cả chương trình do MI Swiss hợp tác với đại học đối tác được kiểm định toàn diện cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình. Chương trình Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Văn bằng kép tại MI Swiss là chương trình phối hợp với SIMS Swiss và UITM, sau khi tốt nghiệp, học viên nhận được:

 

 • Tiến sĩ khoa học chuyên ngành (Doctor of Philosophy in Majors) từ Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS Swiss).
 • Tiến sĩ định hướng ứng dụng (Professional Doctorate) từ University of Information Technology and Management (UITM).

Kiểm định & Công nhận

06 UITM

University of Information Technology and Management - UITM (Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Ba Lan theo bảng xếp hạng của Liên minh châu Âu U-Multirank về chất lượng trong đào tạo. Ngoài ra:

 

  • UITM là trường đại học đầu tiên ở Ba Lan và là một trong bốn trường đại học duy nhất tại châu Âu cung cấp văn bằng chuyên ngành về Quản trị Hàng không.
  • UITM không chỉ được công nhận bởi chính phủ Ba Lan mà còn được công nhận bởi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác thông qua các thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • UITM không chỉ tập trung vào việc đào tạo học thuật mà còn cung cấp dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp tại châu Âu, bao gồm cả việc cung cấp nguồn lực cho các tên tuổi lớn như Lufthansa, Microsoft, CISCO và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn thẩm định các kiểm định và công nhận của UITM:

 

07 SIMS Swiss

Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS) đã được nhiều tổ chức uy tín trên toàn thế giới công nhận vì thành tựu xuất sắc trong việc cung cấp một nền giáo dục tuyệt vời cho sinh viên, cụ thể:

 

  • Thành viên cấp Liên bang Thuỵ Sĩ của SVEB – Swiss Federation of Adult Learning;
  • Kiểm định hệ thống quản lý tương thích với hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Châu Âu (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) and Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) do HEAD – Higher education Accreditation Division cấp;
  • Kiểm định chương trình bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM, ATHE;
  • Chương trình được công nhận bởi khung năng lực quốc gia Anh Quốc.

Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMS Swiss, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

 

Video giới thiệu về Swiss Institute of Management and Sciences (SIMS):

 

08 SIMI Swiss

MI Swiss là viện hợp tác quốc tế của SIMI Swiss. Thông qua sự hợp tác và sắp xếp chương trình của MI Swiss, học viên có thể học chương trình gốc Thuỵ Sĩ của SIMI Swiss, được sử dụng hệ thống hỗ trợ học thuật từ đối tác địa phương đồng thời tiết kiệm rất nhiều chi phí do không nhận văn bằng từ SIMI mà chỉ nhận văn bằng từ đại học đối tác.

SIMI Swiss là đơn vị được kiểm định cả ở cấp độ tổ chức (institutional) và cấp chương trình (programmatic):
  • Kiểm định cấp cao nhất (Premier Institution) từ ASIC Vương quốc Anh (Accreditation Service for International Schools, University and Colleges);
  • Kiểm định hệ thống quản lý tương thích với hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Châu Âu (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) and Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) do HEAD – Higher education Accreditation Division cấp;
  • Kiểm định chương trình bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM;
  • Kết quả đầu ra (learning outcome) được công nhận tương thích (mapping) với tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia Anh Quốc bởi Senior Leader Bureau United Kingdom;
  • Thành viên cấp Liên bang Thuỵ Sĩ của SVEB – Swiss Federation of Adult Learning;
  • Công nhận hệ thống quản lý giáo dục đạt tiêu chuẩn ISO 21001:2018 bởi AQS Certifications;
  • Chương trình được công nhận bởi khung năng lực quốc gia Anh Quốc.

Để có thêm thông tin về kiểm định và công nhận của SIMI Swiss, vui lòng tham khảo thêm TẠI ĐÂY.

 

Hướng dẫn thẩm định một số kiểm định của SIMI Swiss:

 

09 Hợp pháp hóa lãnh sự

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, “Hợp pháp hóa lãnh sự” được định nghĩa và diễn giải là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.

Tại Thuỵ Sĩ, để văn bằng của SIMI Swiss có thể được hợp pháp hóa lãnh sự, cần trải qua 3 công nhận:
 • Công nhận của NOTARY PUBLIC của Thuỵ Sĩ nhằm xác nhận trường, văn bằng, nội dung trên văn bằng, người nhận văn bằng là thật.
 • Công nhận của ZUG CANTON (cơ quan chủ quản của SIMI Swiss) tại Thuỵ Sĩ nhằm xác định tất cả nội dung của NOTARY PUBLIC là đúng, đồng thời trường SIMI Swiss là thật với đầy đủ pháp nhân và chữ ký trên bằng đã được đăng ký với chính phủ Thuỵ Sĩ.
 • Công nhận của ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI THUỴ SĨ trên mẫu Hợp pháp hóa lãnh sự.
Dưới đây là mẫu hợp pháp hóa lãnh sự trên văn bằng của SIMI Swiss có đầy đủ 3 công nhận trên:

Lưu ý: Thông tin tham khảo trên đây chỉ đúng vào thời điểm công bố và nội dung có thể thay đổi theo điều chỉnh của luật từng quốc gia và không báo trước.

10 Trách nhiệm miễn trừ

SIMI Swiss, MI Swiss cùng với các trường Đại học Đối tác, Đối tác, Đối tác học thuật, Đối tác Khoa học Địa phương và các Cơ quan Cấp Chứng chỉ (gọi chung là 'Các Bên'), qua đây tuyên bố và khẳng định rằng:

 

  • Các Bên không đảm bảo đăng ký học là sẽ ra trường, sẽ tốt nghiệp và sẽ nhận bằng cấp. Các Bên chỉ cấp bằng và công nhận kết quả học tập nếu học viên đáp ứng đầy đủ và hoàn tất các yêu cầu về học thuật, quy chế tài chính, kỷ luật học tập và các quy định khác;
  • Trong trường hợp vi phạm cam kết, tự ý vắng mặt, tự ý không tiếp tục chương trình, vi phạm các quy định bao gồm nghĩa vụ tài chính, Các Bên có quyền từ chối tiếp nhận, từ chối hỗ trợ, huỷ bỏ tư cách học viên và không bồi hoàn chi phí, học phí;
  • Các Bên không đảm bảo bằng cấp được tiếp nhận, công nhận, kiểm định bởi bên thứ ba bao gồm cơ quan, chính phủ, địa phương, các ban ngành…. Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận phụ thuộc vào chủ quan của đơn vị tiếp nhận, theo quy định của từng quốc gia, từng chính phủ, từng địa phương và từng đơn vị;
  • Các Bên không đảm bảo sau khi ra trường người học sẽ tăng lương, sẽ thăng tiến, sẽ thăng chức, sẽ được tiếp nhận vào vị trí mới, chỗ làm mới;
  • Mặc dù có rất nhiều quy định về công nhận chéo, công nhận tương đương về bằng cấp nhưng mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị có quyền tiếp nhận, công nhận bằng cấp của riêng mình. Các Bên không đảm bảo, không cam kết, không hứa hẹn việc công nhận bằng cấp trong quá trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm… của Các Bên. Các Bên cũng không đảm bảo, không hỗ trợ quy trình công nhận bằng cấp tương đương (nếu có);
  • Các Bên không đảm bảo, không cam kết người học sẽ có cơ hội định cư, việc làm tại nước ngoài, sẽ có giấy phép làm việc, giấy phép giảng dạy, giấy phép chuyên gia tại Thụy Sĩ, Châu Âu hoặc bất kỳ quốc gia nào khác;
  • Các Bên không đảm bảo sinh viên đạt 100% visa du học (nếu có).

Kiểm định và Công nhận của University of Information Technology and Management (UITM), Ba Lan

Liên hệ

Để được tư vấn miễn phí, danh mục và thông tin về mức học phí ưu đãi, đừng ngần ngại liên hệ với Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation (MI Swiss).

Error: Contact form not found.