Swiss-made higher education with full accreditation

MI Swiss chỉ hợp tác và triển khai các chương trình từ những đại học hàng đầu. Thông qua những thoả thuận hợp tác và trợ phí, học viên được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ, nhận văn bằng từ đại học đối tác với mức chi phí thấp hơn chương trình gốc của cả SIMI Swiss và đại học đối tác.

Khác biệt

Tiết kiệm 80%

Học viên vẫn được học chương trình gốc Thuỵ Sĩ từ SIMI Swiss vừa tiết kiệm lên đến 80% chi phí (so với học phí gốc của SIMI Swiss) do không trực tiếp nhận văn bằng của SIMI Swiss và được hỗ trợ từ đại học đối tác.

Văn bằng kép

Học viên sau khi tốt nghiệp nhận được văn bằng kép từ các đại học đối tác uy tín.

Hỗ trợ học thuật

Học viên được hỗ trợ học thuật, hỗ trợ tiếng Anh và trợ lý học thuật từ hệ thống hỗ trợ độc quyền từ đối tác khoa học địa phương.

Mô hình học tập

Áp dụng lớp học truyền hình trực tiếp kết hợp trợ giảng địa phương và hỗ trợ học thuật, giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập của người học.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Nhân sự

Thạc sĩ Giáo dục

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh